روز یکشنبه ۲۴ ژانویه تعدادی از ایرانیان ساکن اسلو و نمایندگان سازمانها و احزاب مختلف اپوزیسیون ایرانی در نروژ با محمدرضا حیدری دیدار کردند.  

شهروند ۱۲۶۶ – پنجشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۰


 

متنی که در زیر می خوانید فشرده ای از گزارش کمیته نروژی ـ ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران ـ نروژ است که به شهروند ارسال داشته اند.

روز یکشنبه ۲۴ ژانویه به دعوت کمیته نروژی – ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران، تعدادی از ایرانیان ساکن اسلو و همچنین نمایندگان سازمانها و احزاب مختلف اپوزیسیون ایرانی در نروژ با محمدرضا حیدری دیدار کردند. این اولین دیدار حیدری پس از اعلام استعفای خود به عنوان یکی از دیپلمات های ارشد جمهوری اسلامی بود.

در طی این مدت ایرانیان مقیم نروژ، مشتاقانه در انتظار دیدار با حیدری و برگزاری جشن این پیروزی بودند تا نشان دهند، به شجاعت و اقدام بشر دوستانه او ارج می نهند.


نماینده کمیته نروژی ـ ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران ضمن خوشامد گویی به حاضران از کار شجاعانه و شرافتمندانه حیدری تقدیر کرد و آن را سرآغاز حرکتی نوین در جهت ریزش سفارتخانه ها و پیوستن سفرا و دیپلماتها جمهوری اسلامی به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران دانست.

بعد از آن محمدرضا حیدری به ایراد سخنرانی پرداخت و در سخنانش از  تلاش ایرانیان در دفاع و حمایت از جنبش آزادیخواهانه مردم میهن سپاسگزاری کرد و خطاب به شرکت کنندگان گفت: امیدوارم که بتوانم در تلاش جمعی مان برای دفاع از حقوق اساسی مردم کشورمان همپائی برای شما عزیزان باشم.

او تاکید بسیار زیادی روی اتحاد نیروهای اپوزیسیون خارج کشور و همبستگی همه نیروها داشت، چرا که اعتقاد دارد که رژیم جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی می پردازد که بین نیروهای اپوزیسیون خارج کشور نفاق و چند دستگی ایجاد کند.

نکته دیگر ایجاد "کمپین سفارت سبز" بود که او به عنوان بنیانگذار این کمپین در مورد اهداف این  کمپین صحبت کرد. از مهمترین اهداف این کمپین جذب سفرا، دیپلمات ها و کارمند های سفارتخانه  و پیوستن آنان به جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است. حیدری به زودی در رسانه ها پلاتفرم خود را در ارتباط با "کمپین سفارت سبز" اعلام خواهد کرد.

پس از پایان سخنرانی، حیدری به میان هموطنان خود رفت و ضمن آشنایی با آنها به پرسشهای آنان  پاسخ داد.

مراسم با صرف چای و شیرینی پایان یافت.