شهروند- مطالعات جدید انجام شده بر روی بیماران توسط بیمارستان اتاوا، نشان می دهد که بیمارانی که عمل جراحی اورژانسی آنها به تاخیر می افتد احتمال بیشتری دارند که با خطر مرگ مواجه شوند و اگر از زیر عمل جراحی نیز بیرون بیایند مدت زمان بیشتری طول می کشد تا بتوانند مرحله نقاهت خود را گذرانده و از بیمارستان مرخص شوند.

عمل جراحی اورژانسی به جراحی گفته می شود که باید طی ۲۴ ساعت از زمان تشخیص انجام شود مانند جراحی آپاندیس، شکستگی در نقطه نشیمن گاه و مشکلات عروق قلب. تحقیقات نشان می دهد که حدود ۱۳درصد از جراحی های انجام شده در استان انتاریو جزو دسته ی جراحی های اورژانسی طبقه بندی می شود. این دسته از جراحی ها بسیاری از اوقات به دلیل کمبود اتاق عمل و یا آماده نبودن دکتر، پرسنل پرستاری و بیهوشی با تاخیر مواجه می شوند که این تاخیر جان بیماران را به خطر می اندازد و ممکن است خطر مرگ بسیاری از آنها را تهدید کند.

بعضی از عمل های جراحی باید به سرعت انجام شود و بدین طریق هم زندگی بیماران به خطر نیفتد و هم هزینه های اضافی نگهداری به بیمارستان تحمیل نشود. در هنگام تشخیص عمل جراحی فوری که در بخش مراقبت های اورژانش انجام می شود خانواده های بیماران بسیار نگرانند و تنها راه حل برای کاهش نگرانی آنها حصول اطمینان از این مهم است که بیماران به موقع و بدون درنگ به اتاق جراحی رفته و تحت عمل قرار می گیرند. اگرچه ممکن است در برخی مواقع بیمار سالم از اتاق عمل خارج نشود، اما کم کردن ریسکی که به دست دکتر و بیمارستان امکان پذیر است تا حد زیادی از نگرانی ها می کاهد.