نامه خوانندگان

پیروز صادقی

این نوشته را در ارتباط با گزارشی در نشریه شهروند به تاریخ (۱۳اکتبر، شماره۱۳۵۵) با عنوان (اعتراض جامعه ایرانی- کانادایی به حضور و اقامت محمودرضا خاوری در کانادا) نوشته ام. در این گزارش شهروند اشاره به نامه ای شده است خطاب به آقای جیسون کنی، وزیر امور مهاجرت و شهروندی در مورد وضعیت اقامت آقای محمودرضا خاوری در کانادا. جالب است که خود آقای محمودرضا خاوری یک ایرانی کانادایی به حساب می آید. حال که موضوع اقامت آقای خاوری به رسانه های کانادایی و ایرانی رسیده است بد نیست که رسانه های ایرانی کانادا مجالی به آقای محمودرضا خاوری بدهند تا ایشان نظرات خود را در مورد این اتهامات آزادانه بیان کند. پس بد نیست نظر خود ایشان را به عنوان یک ایرانی کانادایی در مورد این اختلاس و وضعیت اقامت ایشان در کانادا بپرسیم.

آقای خاوری هنوز میزان دخالت شما در پرونده این اختلاس اخیر برای هیچ ایرانی کانادایی مشخص نیست. اما مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستندکه شما در این اختلاس اخیر سهم بزرگی داشته اید. ممکن است برای خوانندگان توضیح بدهید که در مورد این ادعای مقامات ایرانی چه دفاعیاتی از خود دارید؟ ممکن است محبت بفرمائید برای خوانندگان در مورد خبرهای مربوط به این اختلاس به چند پرسش اینجانب که شاید پرسش بسیاری از ایرانیان باشد پاسخ بدهید؟

ـ آقای خاوری ممکن است بفرمائید شما چند سال رئیس بانک ملی ایران بوده اید؟ آیا کسب چنین پست و مقام دولتی در ایران مستلزم وفاداری به نظام و حکومت اسلامی روحانیون نمی باشد؟ آیا یک غیر مسلمان ایرانی در ایران می تواند چنین پست و مقامی را کسب کند؟ شما که از مسئولان نظام اسلامی هستید و یک مسلمان قسم خورده و متعهد به نظام اسلامی بوده و هستید، چرا کشور کانادا (یک کشور غیرمسلمان) را به جای ایران برای سرمایه گذاری و تجارت و اقامت دائم خود و خانواده انتخاب کرده اید؟

ـ بنابر ادعای حکومت اسلامی شما رسماً از مقام دولتی خود استعفا داده اید؟ آیا این استعفای شما فقط به معنی استعفا از مقام ریاست بانک ملی است و یا این استعفا به معنای ترک نظام اسلامی و به عنوان مخالفت با کل این نظام و استعفا از نظام است؟

ـ چرا از بازگشت به ایران امتناع کرده اید؟

ـ آیا اگر شما در دادگاهی در ایران محاکمه شوید فکر می کنید آن دادگاه منصفانه و عادلانه عمل خواهد کرد؟

ـ آیا تاکنون برای انجام یک معامله دولتی رشوه دریافت کرده اید؟ آیا دریافت رشوه از نظر شما حلال است یا حرام و گناه است؟

ـ آیا تاکنون برای امضاء یک قرارداد از طرف مقامات بالاتر و سایر مسئولان نظام تحت فشار و تهدید بوده اید؟

ـ آیا شما در هیچ اختلاس مالی در ایران و بخصوص اختلاس اخیر نقشی داشته اید؟

ـ اگر در هر گونه اختلاسی دخالت داشته اید آیا در حال حاضر از کرده خود پشیمان هستید؟

ـ آیا دو ملکی که ادعا شده به نام شما ثبت است، متعلق به شماست؟

ـ ممکن است بفرمائید کل حقوق و مزایای رئیس بانک ملی با سابقه خدمت شما چقدر در سال است؟

ـ سرمایه لازم برای خرید این ملک ها در کانادا را از کجا آورده اید؟ آیا آن سرمایه را از راه حلال به دست آورده اید؟

ـ آیا امکان دارد که برای خوانندگان توضیح بدهید که عاملان اصلی این اختلاس چه کسانی بودند و نام شما چگونه به این اختلاس ارتباط پیدا کرده است؟

به نظر شما، ایرانیان کانادا با ایرانی-کانادایی هایی که در اختلاس های مالی در دستگاه دولتی ایران دخالت داشته اند و کانادا را برای اقامت دائم انتخاب کرده اند، چکار باید بکنند؟ آیا باید از وزیر مهاجرت کانادا خواهان اخراج آنها از کانادا بشوند؟ و یا نشوند؟

امیدوارم که این پرسش ها به هر وسیله ممکن به شما برسد و مطمئن هستم اگر پاسخ های خود را به نحوی با نامه و یا تلفنی به نشریه شهروند برسانید تجربه چند ساله من از این نشریه گواه است که این نشریه بدون کم و کسر آنها را چاپ خواهد کرد. به امید دریافت توضیحات و پاسخ های شما.