در تدوام برخورد با جامعه بهایی ایران یک شهروند دیگر بهایی در شهر سمنان بازداشت و از اعطای مرخصی به زندانیان نیز توسط وزارت اطلاعات جلوگیری شد.

شهروند ۱۲۷۱ – پنجشنبه ۴ مارچ ۲۰۱۰


 

در تدوام برخورد با جامعه بهایی ایران یک شهروند دیگر بهایی در شهر سمنان بازداشت و از اعطای مرخصی به زندانیان نیز توسط وزارت اطلاعات جلوگیری شد.

به گزارش هرانا، در پی دستگیری منیژه منزویان شهروند بهایی ساکن سمنان در روز شنبه، صبح روز دوشنبه ۱۰ اسفند ماموران امنیتی به منزل گودرز بیدقی شهروند بهایی ساکن سنگسر سمنان هجوم آورده که پس از تفتیش منزل، وی را نیز دستگیر و به نقطه نامعلومی انتقال می دهند. قابل ذکر است که نامبرده در دهه ۶۰ چندین سال را در زندان گذرانده است.
همچنین در اعطای مرخصی به دو شهروند بهایی زندان همدان به نامهای نسرین رحیمی و مهرانگیز پورحسینی که محکومیت یک ساله خود را در زندان می گذرانند از سوی وزارت اطلاعات کارشکنی صورت گرفته است و  با وجود اینکه توسط رئیس زندان مرخصی به ایشان داده شده است به دستور اداره اطلاعات شهر مذکور مرخصی آنها تا پایان دوره محکومیتشان لغو گردیده است .

در همین رابطه صهبا رضوانی ( ۵۵ ساله )زندانی دیگر بهایی اهل سمنان که دوران محکومیت ۳ ساله خود را طبق حکم دادگاه انقلاب سمنان در زندان اوین می گذراند با آنکه مشمول مرخصی است، به وی مرخصی داده نمی شود و تنها دلیلی که برای خانواده نامبرده آورده می شود امنیتی بودن پرونده است.