پدری،  دختر ۱۶ ساله خود را وحشیانه با شلاق کتک می زند و دختر که  امروز ۲۳ ساله است بعد از هفت سال این فیلم را علنی می کند. هدف او نه انتقام گیری بلکه مقابله با انتخاب شدن مجدد پدرش به عنوان قاضی مسائل خانوادگی است.

ویدئوی این صحنه را روز پنجشنبه ٣ نوامبر در اینترنت دیدم و این صحنه را کماکان در ذهنم مرور می کنم و سئوال می کنم چطور ممکنست پدر و مادری چنین رفتار وحشیانه ای با فرزندشان داشته باشند. پدر عصبانی با شلاقی در دست به دختر ۱۶ ساله می گوید روی شکم دراز بکش و او را وحشیانه چندین و چند بار می زند. دخترک جوان با وحشت جیغ می کشد و کمک می خواهد به او التماس می کند که بس کند و سپس مادر او وارد می شود و ضمن آرام کردن پدر،  خودش شلاق را از دست همسرش گرفته و هیلاری ۱۶ ساله را می زند.

http://www.focus.de/panorama/videos/erschuetterndes-video-richter-pruegelt-tochter-mit-guertel_vid_27894.html

 پدر هیلاری آدامز دختری که امروز ۲٣ سال دارد به او می گوید تو لیاقت ماندن در این خانه را نداری چرا که هیلاری از اینترنت موزیک و بازی های اینترنتی،  غیرقانونی دانلود کرده است. 

بیش از دو میلیون نفر در همین چند روز این صحنه را دیده اند و رسانه های مهمی همچون سی ان ان و یا اشپیگل در این مورد نوشتند. مادر هیلاری بعد از ۲۲ سال زندگی مشترک با همسرش (پدر هیلاری) سال ۲۰۰۷ از او طلاق گرفته و اکنون مصاحبه می کند و می گوید که آنچه در چهار دیواری خانه ها اتفاق می افتد، و خشونت هایی از این نوع نه فقط خصوصی نیستند، بلکه مسائل مهم اجتماعی و سیاسی هستند.

او می گوید پدر هیلاری او را شستشوی مغزی داده و او هر آنچه که همسرش از او می خواست را انجام می داده است. او می گوید خیلیها فکر می کردند که همسرم انسان خوبی است. او قاضی دادگاه های خانوادگی بود و به همین موارد خشونت در خانه ها رسیدگی می کرد. در تکزاس قضات انتخابی هستند و هیلاری می خواهد با علنی کردن این ویدئو مانع انتخاب مجدد پدرش شود.

هیلاری می گوید با علنی کردن این ویدئو صدها نفر با او ابراز همدردی کرده اند و او دوستان خوبی پیدا کرده است. پدرش می گوید در ویدئو خیلی موضوع دراماتیک تر از واقعیت به نظر می رسد و او معتقد است کار بدی نکرده است

هیلاری اکنون نمی تواند از پدرش شکایت کند ولی با این کار توجه های زیادی را به خشونت در خانواده ها و خشونت علیه کودکان که متاسفانه بسیار گسترده است، جلب می کند.

این واقعه در عین حال امکانات موجود در مقابله با خشونت را نشان می دهد. میتوان با این نوع کار، توجه ها را جلب کرد، همبستگی ایجاد کرد و دید که دنیا و هزاران نفر مخالف این رفتار هستند. در عین حال بسیاری می توانند حساب کنند که ممکنست روزی رفتار خشونت آمیز آنها با فرزندان و یا همسران آنها در سایتها و اینترنت علنی شود.

 

کلن ۴ نوامبر ۲۰۱۱