بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط هیات رئیسه پلیس انتاریو در سال ۲۰۱۰ تقریبا یک بیلیون دلار جرائم رانندگی ثبت شده است که از این میان قریب به ۳۵۰ میلیون دلار آن مربوط به جرایمی است که به نداشتن یا تقلبی بودن بیمه نامه اتومبیل منتج شده است.

بر اساس کد تعیین شده در راهنمایی و رانندگی موارد ذیل شامل جریمه با سر فصل بیمه

خواهد شد:

۱-Produce False Insurance

۲-Operate Motor Vehicle-No Insurance

۳-Formerly Insurance Offence-Use Specification Code

۴-False Statement re Insurance

۵-Failure to produce evidence of Insurance

۶-Failure to carry or have Insurance card

۷-Vehicle Owner without Insurance

در مجموع نداشتن /ارائه نکردن/همراه نداشتن کارت بیمه/تقلبی بودن و اظهارات کذب در خصوص داشتن بیمه مشمول جرائم رانندگی است. این جرائم به این دلیل مهم و حائز اهمیت تلقی میشوند چون در صورت بروز حادثه نظام مالی و اجتماعی خانواده مقتول (کشته شده در حادثه اتومبیل) و مقصر حادثه(شخصی که فاقد بیمه نامه معتبر اتومبیل است) به نحوی به هم می خورد که مقامات مسئول دولتی مجبور هستند برای حل آن از راه های قانونی دخالت کنند و از منابع مالی و صندوق های پرداخت مخصوص تا سقف تعهدات آن ایالت که حادثه در آن تحقق یافته غرامات را تامین نمایند. برای اجتناب از این بار مالی و از آنجا که کشور کانادا کشوری مهاجرپذیر است و پذیرای ملل مختلفی از جوامع متنوعی است، لذا بایستی از قوانینی تبعیت کند که همه در آن احساس آرامش کنند لذا ایجاد و سیستم بیمه مدون از اهم امور بوده است و هر ساله برای به روز کردن قوانین و مقررات آمارگران بیمه دست به کارند تا در صورت نیاز تغییرات جدید را گزارش و نسبت به اعمال نیازهای جدید اقدام کنند.

در مورد جرایم رانندگی و مهم قلمداد کردن آنها دلایل مستدل و محکمی بجز موارد ارائه شده وجود دارد که از بیان آن در این مقاله صرفنظر خواهیم کرد ولی بایستی دانست که متخلفان از پرداخت حدود ۲.۵ میلیون دلار جریمه اجتناب کردند و استدلال نمودند که خودشان قربانی تقلبات بیمه ای بوده اند و وظیفه دولت و پلیس آن است که جلوی این کلاه برداران را بگیرد نه قربانیان را جریمه کند و از این رو دست به دامان سازمانهای بازرسی و قانون گذاری شده اند. در حال حاضر کل جرائم رانندگی که از سالهای قبل نیز انباشته شده و در دادگاه ها منتظر بررسی است معادل ۱ میلیارد دلار است.

برای حل این معضل به این گروه پیشنهاد شده اگر جرائم را داوطلبانه بپردازند در هر مورد مشمول تخفیف خواهند شد و اگر قبول نکردند تنبیه های بیشتری را شامل خواهند شد. این موارد عبارت از تعلیق کردن گواهینامه رانندگی و باطل کردن شماره اتومبیل و اجازه ندادن  به حرکت و انتقال خودرو برای فرد متخلف خواهد بود.

شرکت های بیمه نیز در خصوص جرایم رانندگی بسیار حساس هستند و اکثرافراد جدید را با اتکاء به موارد ذیل می پذیرند:

۱- حداکثر ۲ جریمه غیر مهم برای هر راننده طی ۳ سال قبل

۲-بدون جریمه مهم در ۳ سال قبل

۳-حداکثر ۲ بار جریمه جزیی برای موارد استفاده از الکل   

هفته گذشته برای طی مسافتی سوار تاکسی شدم که راننده از هموطنان ایرانی بود و در جلوی داشبورد خود به زبان فارسی شعاری را برای خودش نوشته و نصب کرده بود متن آن  شاید برای شما هم جالب باشد.

“رانندگی خوب نشانه شخصیت شماست متین برانید و مطمئن به مقصد برسید. ”    

 

 

* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد و بروکر انواع بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com