محمد رحیمیان

هموطنی می گفت که خواندن مقالات بیمه را همیشه دوست داشته، اما پرداختن به آن را لازمه شرایطی می دانسته که همیشه منتظر رسیدن به آن بوده. دیگری می گفت می دانم که به بیمه نیاز پیدا خواهم کرد، اما از اینکه باید برایش ماهانه پولی پرداخت کنم می ترسم. شخص دیگری معتقد بود شرکت های بیمه فقط پول ما را می گیرند و روزی که باید بپردازند از زیر تعهدشان فرار می کنند.

شاید شما خواننده گرامی از این دست باشید. باید بسیار صادقانه بگوییم که بیمه یکی از آن قراردادهایی است که افراد در جوانی به کندی سراغش را می گیرند، در میان سالی به آن فکر می کنند، در روبرو شدن با بیماری، شتابزده سراغش را می گیرند و در برخورد با حوادث غیر مترقبه، افسوس نداشتنش را می خورند. سالها پیش وقتی نوشتن، پیرامون بیمه را آغاز کردیم، گمان نمی کردیم ناچار خواهیم بود این نیاز را بارها به اشکال گوناگون تکرار کنیم. نمی توانیم بگوییم امروز همه همانگونه به بیمه نظر دارند که ۸ سال پیش می نگریستند، اما گمان ما بر این است که هنوز عده بی شماری هستند که در صندوقچه دارایی هایشان بیمه را اضافه نکرده اند. بیمه تعهدی است از سوی شرکت بیمه در اندازه و مفادی که از روز اول، شما آن را طلب می کنید. در ابتدا باید تاکید کنیم که بیمه نامه خود را حتما کامل بخوانید و یا از کسی که شما را بیمه می کند بخواهید که کاملا شرایط بیمه شما را برایتان توضیح دهد.

دوستی می گفت همسرش بیمه عمری داشته از بانک و این بیمه را در زمان خرید خانه اخذ کرده و حالا که همسرش فوت کرده بانک این پول را پرداخت نمی کند. باید بگوییم مقصر اصلی کسی است که بیمه را بدون مطالعه کسب کرده . شما در زمان گرفتن بیمه از بانک، آزمایشات پزشکی نخواهید داد و سابقه پزشکی شما چک نخواهد شد. متاسفانه اگر فوت صورت بگیرد تازه سوابق پزشکی شما مطالعه خواهد شد و امکان قبول نشدن شما از جهت دریافت پول زیاد است. از سوی دیگرآن شخص تمام مواد بیمه نامه را نخوانده و نمی داند چه چیزی را در چه شرایطی امضا نموده. برای گرفتن بیمه، ابتدا شرایطی را که در آن هستید بسنجید و بر حسب نیاز و وضعیت سلامتی و پیشینه فامیل خود از نظر پزشکی، اقدام به گرفتن بیمه کنید. از آنچه می گیرید کاملا مطلع باشید و بدانید چه بیمه ای را با چه اندازه پوشش، اخذ کرده اید.

زندگی چون نسیمی خوش می گذرد و به آنی از کف می رود. دنیای هر یک از ما سر فصل خاص خودش را دارد. هر کس عقیده ای برای شروع و پایان زندگیش داشته است، اما آنچه مسلم و انکارناپذیر است اینکه بطور معمول هیچ یک انتخاب کننده برای چگونگی رفتن و زمان آن نیستیم. ما انسانها موجودات عجیبی هستیم. می دانیم و فراموش می کنیم. می دانیم و اهمیت نمی دهیم و در آخر می دانیم و به فردا می سپاریم.

مقالات بیمه ما، سالهاست که می خواهد بگوید سرنوشت فردای ما معلوم نیست، امروز منتظر دیدار شماییم.

 

محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.com

www.youtube.com/ sherkatbimeh