تیم هوداک، رهبر حزب محافظه کار انتاریو، در دیدار خصوصی با دالتون مک گینتی، نخست وزیر لیبرال استان، از او خواست از قدرت قانونی خود استفاده کند تا حقوق بیش از ۱ میلیون کارگر و کارمند دولتی در انتاریو را متوقف کند و به اتحادیه های کارگری اجازه چانه زنی و مشاوره در این مورد ندهد

به گزارش تورنتو استار، نخست وزیر و رهبر اپوزیسیون جمعه ی هفته ی گذشته دیداری نیم ساعته داشتند که به گفته هوداک «نومیدکننده» و «مایوس کننده» بود چرا که مک گینتی وقعی به این پیشنهاد یا هیچ کدام از سایر پیشنهادهای او نداشت.

با توجه به این که لیبرال ها اکنون با ۵۳ کرسی در مجلس ۱۰۷ نفره، دولت اقلیتی تشکیل داده اند محافظه کاران و نیودموکرات ها که به ترتیب ۳۷ و ۱۷ کرسی دارند امیدوارند بتوانند تاثیراتی بر تصمیمات دولت لیبرال بگذارند.

هوداک گفت: «من انتظاری بیشتری داشتم» و اشاره کرد که با توجه به کسری بودجه ۱۶ میلیارد دلاری دولت به نظر او باید از مخارج به شدت کاسته شود و از خدمات زده شود.

کارشناسان حقوقی مطمئن نیستند که طرح هوداک از نظر قانونی برای ۷۱۰ هزار کارمند عمومی اتحادیه ای (از جمله معلمان و پرستاران) و ۳۵۰ هزار مدیر آن ها قابل اجرا باشد.

دولت لیبرال بریتیش کلمبیا چند سال پیش قانونی به مجلس برد که قراردادهای اتحادیه ها را به زور لغو کرد و حفاظت شغلی کارگران بخش درمان را از میان برد اما دادگاه عالی کانادا در سال ۲۰۰۷ این قانون را مغایر با قانون اساسی دانست و مردود شمرد.

رهبر محافظه کاران انتاریو اما می گوید آن تصمیم دادگاه عالی مربوط به آن مورد مشخص بوده است و او مطمئن است که پیشنهادش مطابق منشور حقوق و آزادی های کشور است.

مک گینتی نظر رسمی خود را به رسانه ها نگفته اما سخنگویان دولتش می گویند پس از تصمیم دادگاه عالی احتمالا حتی اقداماتی مثل تحمیل مرخصی های بدون حقوق به کارگران (که در سال ۱۹۹۳ و در زمان دولت ان دی پی باب ری انجام شد) نیز غیرقانونی خواهند بود.

آندریا هروات، رهبر ان دی پی، نیز پس از هوداک در همان روز جمعه ۲۵ دقیقه با نخست وزیر دیدار کرد. او که دیدارش با مک گینتی را «صمیمانه» و «بسیار متمدنانه» نامید گفت به نظر او نیز کنار زدن قراردادهای اتحادیه ها به زور مجلس و قانون «پاسخگو» نیست.

هروات گفت موضوعی که او سعی کرده به مک گینتی پیشنهاد کند و او نپذیرفته «گذاشتن سقفی روی دستمزد مدیران بالارتبه» است.

صحبت های روز جمعه که در دفتر نخست وزیر در طبقه ی دوم مجلس استانی در کوئینزپارک صورت گرفتند قرار بود خودمانی باشند. نخست وزیر را تنها دبیر ارشدش، جیمسیون استیو، همراهی می کرد و دو رهبر اپوزیسیون نیز تنها با روسای دفتر خود همراهی می شدند.

مجلس دوشنبه ی این هفته دیو لواک، نماینده ی لیبرال برنت، را به عنوان سخنگوی جدید انتخاب کرد. قرار است در روز سه شنبه نماینده ی ملکه برنامه ی دولت را بخواند و کار رسمی دولت را آغاز کند و در روز چهارشنبه دوایت دانکن، وزیر دارایی، بیانیه اقتصادی خود را ارائه می کند.