شهروند ـ علی شریفیان: روز سه شنبه دو گروه از مخالفان قانون «ضد تروریسم» (سی ۵۱) به طور رسمی شکایت خود علیه این قانون را به دادگاه عالی انتاریو عرضه کردند. اعضا و رهبران «انجمن آزادی های مدنی کانادایی» و «روزنامه نگاران کانادایی طرفدار آزادی بیان» می گویند: «این قانون به گونه ای با منشور حقوق و آزادی های شهروندی کانادا در تضاد است که در یک جامعه دموکراتیک قابل توجیه نیست.»c-51

این گروه ها همچنین یادآور شده اند که سی ۵۱ قدرت نامحدودی به ماموران می دهد تا به جمع آوری اطلاعات درباره مظنونان به تروریسم بپردازد.

دولت فدرال می تواند اطلاعات زیادی درباره مردم به دست آورد و لیست «پرواز ممنوع» می تواند درازتر شود. سوسنیکا پیلای، یکی از مقامات «انجمن آزادی های مدنی کانادایی» گفته است (نقل به مفهوم) اگر اجازه داده شود که این قانون به اجرا درآید، اشتباه بزرگی است.