وقتی ارتش کانادا تصمیم گرفت دست به حمله نظامی به لیبی بزند، بارها بر دیکتاتور بودن و شکنجه گر بودن رژیم قذافی در این کشور تاکید داشت. اما در سال ۲۰۰۸ همین کشور خانواده ی عادل بنحمود و دو فرزند متولد تورنتویش را به این کشور تبعید کرد تا او در آن جا مورد بدترین شکنجه ها به دست مامورین رژیم قذافی قرار بگیرد. این مرد بعدها موفق شد به جزیره مالت بگریزد، اما در آن جا شرایط مناسبی ندارد و خواهان بازگشت به کانادا است. با این حال کانادا حاضر به پذیرفتن او نیست و تقاضایش را رد کرده است

عادل، همسرش عایشه و دو فرزندش، آدم و معاویه، هشت سال در کانادا زندگی کردند تا این که در سال ۲۰۰۸ به لیبی دیپورت شدند. عادل بلافاصله در طرابلس زندانی شد و شش ماه در زندان ماند. او پیش از آن به علت همکاری برادرش با گروه های اسلامی مخالف قذافی، که اکنون دولت کانادا به عنوان بخشی از دولت لیبی به رسمیت می شناسد، مورد بازپرسی قرار گرفته بود و به همین دلیل به کانادا گریخته بود

خانواده عادل بنحمود

خانواده عادل آن گاه به جزیره مالت گریخت و پناهندگی اش پذیرفته شد. فوریه ی امسال کمیسیونر عالی پناهندگی سازمان ملل رسما از کانادا خواست او و خانواده اش را بپذیرد. اما اقدام آن ها برای پناهندگی توسط سفارت کانادا در رم با پاسخ منفی روبرو شد.

وکیل آن ها با توجه به شکنجه ی عادل می گوید دولت کانادا «خون در دستان خود دارد.»

امید خانواده وقتی بالا رفت که ان دی پی در تابستان ماجرا را در مجلس مطرح کرد. اما جیسون کنی، وزیر مهاجرت، ماجرای شکنجه را نفی کرد.

خانواده اکنون می خواهند مستقیما به کنی بنویسند و تقاضای پذیرش پناهندگی کنند. سخنگویان وزیر می گویند امکان پذیرش تقاضای مستقیم آن ها هست.

خانواده بنحمود در جزیره کوچک مالت که توانایی پاسخ به مهاجرین آفریقایی بسیار را ندارد با مشکلات بسیاری مواجهند. فرزندانش در یادگیری زبان مالتی مشکل دارند و همه ی خانواده روی یک تشک در خانه ی یک خوابه شان می خوابند. آدم از آسم و معاویه از بیماری های ماهیچه ای رنج می برند.