شهروند دلقک ها امیدوارند که در ۱۱۲ امین رژه ی بابانوئل  خنده را به لبان تماشاچیان بیاورند. امسال برای دلقک ها

سالی متفاوت است و ۱۰۱ دلقک شرکت کننده تصمیم دارند تا با آوردن شادی و خنده به خیابان ها اتفاقی که در طی ماه های گذشته باعث ترسیدن مردم شد از خاطره هایشان پاک کنند. اتفاقی که در آن برخی از افراد با پوشیدن ماسک دلقک مردم را در خیابان های شهر ترساندند .

clown-prade

تاریخچه ی آمدن دلقک به خیابان برای این روز به ۳۴ سال پیش برمی گردد؛ یعنی زمانی که Ron Barbaro  و Norman Jewison  با ماسک دلقک و به همراه حامیان دیگر به خیابان آمدند تا بخشی از این شادی و رژه باشند. Morton  ، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل رژه ی بابانوئل نیز خودش یک دلقک است. او می گوید که در زیر نقاب دلقک بسیاری از دکترها ، بانکداران و افراد معروف وجود دارند که از این رژه حمایت مالی می کنند و تمایلی ندارند که  کسی از حمایت آنها از این رژه با خبر شود.

این رژه در تاریخ ۲۰ نوامبر از ساعت ۱۲:۳۰ در تقاطع خیابان بلور و کریستی شروع می شود.