شهروند، آرش عزیزی ـ زندگی نامه ی جدیدی که روی ۱۲ سال مهم از زندگی پیر الیوت ترودو، نخست وزیر شهیر کانادا، تمرکز می کند این هفته منتشر شد. این آخرین کتاب در مورد رئیس دولت پرماجرای کانادا «ترودو در تحول: شکل گیری یک دولتمرد – ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۵» نام دارد و مدت کوتاهی پس از انتشار نسخه ی فرانسوی آن اکنون به انگلیسی منتشر می شود. این دومین کتابی است که مکس و مونیک نمنی، دو نویسنده ی مقیم مونترال، در مورد دوست دیرین خود و یکی از مشهورترین و محبوب ترین کانادایی های تاریخ می نویسند.

این کتاب به سال های تحصیلات دانشگاهی ترودو در آمریکا و مسافرت های او در خارج از کشور می پردازد و این که چگونه او از جدایی طلبی کبکی به ناسیونالیستی کانادایی بدل شد. در این کتاب تصویری متفاوت از کلیشه ی پسر پولداری که با پول پدر جهانگردی می کرد می بینیم و مردی را می بینیم که خود را در بهترین دانشگاه های جهان و هزاران کیلومتر دورتر از کانادا در آسیای مرکزی و جنوب شرقی آماده می کرد.

ترودو در تحول

در ضمن به سال های کار کردن ترودو به عنوان کارمند دولت در اتاوا و وکالت مترقی اش در مونترال نیز اشاره شده است.