شهروند، آرش عزیزی ـ با رای اکثریت نمایندگان مجلس، قانون «آزادی بازاریابی برای کشاورزان غلات غرب» تصویب شد تا حدود هفتاد سال انحصار «هیئت گندم کانادا» که موقعیت مناسبی برای کشاورزان غرب کشور در بازار جهانی فراهم کرده بود پایان یابد. با توجه به این لایحه که این هفته با رای ۱۵۳ به ۱۲۰ تصویب شد سازمان مذکور اختیار خود به عنوان تنها خریدار قانونی گندم و جوی تولیدی غرب کشور را از دست می دهد. رئیس این هیئت که به شدت با تصمیم دولت مخالف بود می گوید این امضای حکم مرگ این سازمان است و اثری بسیار منفی بر زندگی بیش از ۷۰ هزار کشاورز کانادایی خواهد گذاشت.

پیش از این تمامی کشاورزان و تولیدکنندگان غرب کشور طبق قانون می بایست محصولات جو و گندم خود را از طریق این نهاد به فروش برسانند. با این حرکت دسته جمعی، قیمت این محصولات بالاتر از سطحی می بود که اکنون باید توسط بازار آزاد تعیین شود.

محافظه کاران، تنها حزب حامی این لایحه، اما می گویند با این کار آزادی جدیدی به کشاورزان داده اند. جری ریترز، وزیر کشاورزی، گفت: «ده ها سال منتظر چنین روزی بودیم.»

حزب محافظه کار و احزاب پیشین آن، همچون حزب اصلاحات، مدت ها خواهان کنار زدن این سازمان شده بودند

لایحه مذکور برای قانونی شدن باید در مجلس سنا هم تصویب شود، اما این مجلس حتی بیش از مجلس عوام در اختیار نمایندگان محافظه کار است.

همه پرسی های انجام شده نشان می دهد که نظرات مختلفی در این مورد در میان کشاورزان غرب کشور موجود است، اما اکثریت آن ها مخالف لایحه ی هارپر و خواهان حفظ هیئت گندم بودند.

نیکول ترمل، رهبر موقت ان دی پی، گفت کشاورزان از این قانون ضربه خواهند خورد و شرکت های بزرگ سود می برند.