شهروند آرش عزیزی: دیگر انصاف داشته باشید! هفته ی آخر سال رسیده و الان به جز کارگران بخش خدمات و روزنامه نگاران هیچ کس سر کار نمی رود و فکر می کنیم دکتر مریدی هم مشغول رسیدگی به خانواده و گذراندن دوران تعطیلات باشد. اما جایز می بینیم به حضور هفته ی پیش او در اخبار کشوری اشاره کنیم.

دکتر مریدی پس از خواندن مطلب شهروند درباره ماجرای دکتر فاطمه کامکار (که ادامه آن را هم در همین شماره می خوانید) با ما تماس گرفت و از نامه ای که در این مورد به جیسون کنی، وزیر مهاجرت، نوشته خبر داد. خوشحالیم اعلام کنیم که تلاش های مختلف منجمله از سوی دکتر مریدی باعث شده کنی این هفته ویزای موقتی به خانم کامکار اعطا کند تا او بتواند دوباره برای اقامت دائم اقدام کند.

فاطمه کامکار موقتا اجازه اقامت دریافت کرد

 

روزنامه ی سیتیزن اتاوا، که مدت ها است این پرونده را دنبال می کند، در گزارش خود از این ماجرا نقل قولی از نامه ی مریدی به کنی را ذکر کرده است: «خانم کامکار دقیقا همان نوع مهاجر بالقوه ای است که کانادا می گوید به آن نیاز دارد ـ کارگر ماهری که در زمینه تحقیقات پزشکی چیزهای زیادی برای ارائه کردن دارد.»