سال که عوض می شود، ناخودآگاه به گذشته بر می گردیم. در کانادا دو تغییر سال را لمس می کنیم سال میلادی را از آن جهت که تاریخ مکان زندگی مان تغییر می کند، بیشتر از زمانی که در ایران بودیم حس کرده و به نوعی بسیاری از کارهای ما در تحولات این تاریخ، تعویض شده و شکل می گیرد.

کلمه سال جدید، برای خیلی از ما برگشت به دوران حضور در کنار خانواده ای شلوغ و گرم است. از پدر بزرگها تعاریفی از زندگی ساده و بی پیرایه در ذهن داریم.

  چهارچوبی که در آن همه افراد فامیل جا گرفته و در زمان نیاز، همه آن گروه به یاری یکدیگر می شتافتند. امروزه اندکی این خاطرات، رویا گونه به نظر می رسد. دنیای کوچک محله قدیمی، امروز به اندازه جهان رشد کرده. دیگر برای دیدن عزیزانمان نمی توانیم پای پیاده به دیدارشان شتافته و گهگاه در وقت دلتنگی، اگر فرصتی دست دهد، شنونده صدای آنان خواهیم بود. بسیاری از ما در این سوی دنیا بوسیدن روی والدینمان حسرتی است که به آن عادت کرده و اگر برای فرزندانمان بخواهیم فامیل را معرفی کنیم باید بگوییم یکی در شرق است و دیگری در غرب.  بنابراین آنان هرگز روابط فامیلی قدیمی ما را لمس و درک نخواهند کرد. آنان یاد گرفته اند دوستان ما را خاله، عمو و عمه خود صدا کنند و طبیعتا این نمی تواند تداعی کننده حس تجربه شده ما باشد.

شنیده ایم در آن سال ها مردم، پزشک را سال به سال نمی دیدند. شاید بگویید امروز هم همینطور است با کمی تفاوت. ما فرصتی برای دیدار پزشکمان نداریم و تا درد، ما را صدا نکند معمولا ما نیز خاموش به استقبال روز بعد می رویم. دیروز پدر بزرگ ما خانه ای داشت هر چند کوچک، اما متعلق به خودش. امروز ما اگر خانه ای داریم هر ماه برایش قسط و بهره می پردازیم. در فاصله عمیق بین دیروز و امروز ایستاده ایم. شاید بتوان گفت ما  برخلاف نسل جوان امروز، سخت تر خو می گیریم، گاه در روزگار گذشته گیر کرده و گاه برای فردا شتاب زده و نسنجیده قدم بر می داریم. سالی دیگر در پیش روست. سالی که در آن فرزندمان به دنیا می آید، به مدرسه می رود و یا وارد دانشگاه می شود. سالی که در آن با رخدادهای خوب و بد روبرو می شویم. بیماری، بیکاری، مرگ و یا ازدواج، همه و همه می تواند پیامد سال آینده باشد. سنجیده و عاقلانه این است که کمربند ایمنی خود را در ابتدا محکم کنیم.

قرار نیست با عینکی آفتابی در شب هنگام نیز قدم بزنیم و دنیا را به رنگ دلخواه خود نظاره کنیم. هر روز می تواند داستان زندگی ما متفاوت باشد. در سال جدید به سرمایه گذاری با هر میزان توان مالی تان برای دوران بازنشستگی بیندیشید. برای آینده تحصیلی فرزندتان با حساب پس انداز تحصیلی، اطمینان خاطر کسب کنید. برای روزهای ناتوانی و یا بیماری خود از امروز با گرفتن بیمه مناسب، آرامش خاطر داشته و با داشتن بیمه عمر، فردا را برای عزیزانتان، از جهت مالی آسوده تر سازید.

 مقاله های ما در طی سالیان گذشته، سعی در جایگزینی کلمه امروز به جای فردا را داشته است. از این که با پیشنهادات و نظرات خود، یاری دهنده ما بودید متشکریم. با قلبی گرم در سرمای تورنتو، در سال جدید نیز همراهی تان، موجب سرفرازی و خشنودی ماست.

 * محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی انجمن Advocis به شماره ثبت: ۲۰۶۵۸۱۷ مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.ca

www.youtube.com/ sherkatbime