شهروند آرش عزیزی: سفارتخانه ی همه ی کشورها همیشه سعی می کنند تصویری مثبت از خود به عنوان حافظ منافع مردم شان در کشورهای خارجی را بدهند. بخش کنسولی این سفارتخانه ها همیشه دنبال تماس بیشتر با اتباع آن کشور در محل است. اما شما انتظار دارید سفارت کانادا اگر در سفر بودید چه خدماتی برایتان انجام دهد؟

هفته ی پیش وزارت امور خارجه فهرست مفرحی از تقاضاهای مختلفی که در بیش از ۱۵۰ کشور جهان از این سفارتخانه ها شده است منتشر کرد تا یادآوری کند سفارتخانه ها چه کارهایی نمی توانند بکنند.

حالا نگاهی به منتخبی از این فهرست، که روزنامه تورنتو استار منتشر کرد، بیاندازید تا ببینید بعضی کانادایی ها چه انتظارات جالبی از سفارتخانه های خود دارند:

ـ شهروندی کانادایی که در زندانی در آلمان گیر آمده بود از سفارتخانه خواست هلیکوپتری به حیاط زندان بفرستند و نجاتش دهند.

سفارت کانادا در لندن

ـ شهروندی به لندنِ انگلستان می رفت و از مقامات کنسولگری خواست صبح زود بروند و برایش در صف بلیت تئاتر بایستند.

ـ شهروندی در شیکاگو خواست برایش بلیت شوی اپرا وینفری را تهیه کنند.

ـ شهروندی با دوست دخترش دعوایش شده بود و ایشان هم آقا را از خانه پرت کرد بیرون. او هم به سفارتخانه تلفن کرد و خواست بیایند با دوست دختر مذکور صحبت کنند و قضیه را به خوبی و خوشی حل کنند.

ـ شهروندی که در قاهره زندگی می کرد از سفارت خواسته بود کمک کنند مادرشوهرش از خانه بیرون بیاید.

ـ وقتی به سگ شهروندی در چین اجازه ندادند سوار هواپیما شود او به سفارتِ کانادا در پکن تلفن کرد و خواست بیایند و سگش را تحویل بگیرند و تا برگشتن او نگهداری کنند.

دایان ابلونچی، مسئول امور خارجه در کابینه ی هارپر، تاکید کرد که سفارتخانه ها قادر به انجام امور زیر برای شهروندان کانادا هستند: ارائه مشورت و اطلاعات در مورد خدمات پزشکی، تماس با اقوام و دوستان وقتی که به کمک جدی نیاز است، ارائه اطلاعات در مورد قوانین و آداب محلی و جایگزینی گذرنامه های گمشده یا دزدیده شده.

اما اگر با کس و کارتان دعوایتان شد یا بلیت فلان تئاتر را می خواستید دیگر دست به دامن کسی به جز دولت شوید.