۳ تا ۵ فوریه‌ی ۲۰۱۲

ما که این آخرهفته وقت دندانپزشکی داریم و به کار چندانی نمیرسیم اما شما فرصت را از دست ندهید بخصوص که زمستان دارد حسابی چهره خودش را آشکار میکند و آدم باید به هر وسیله شده خودش را بزند به آن راه!

 ماه فوریه «ماه تاریخ سیاه» (Black History Month) است که در شهروند نیز مفصلا به آن خواهیم پرداخت. در این ماه رویدادهای متعددی در تورنتو (و منطقهی یورک) در بزرگداشت جامعهی سیاهان برگزار میشود. از جمله:

ـ موزهی سلطنتی انتاریو (Royal Museum Ontario) روز «میراث فرهنگی آفریقا و کارائیب» برگزار میکند و فیلم «راستا: سفر روح» که راجع به نوهی باب مارلی است را نشان میدهد. اطلاعات بیشتر در rom.on.ca

 ـ مهتادی (Muhtadi) یکی از بهترین پرکاشنیستهای کانادا که اصلیتش از ترینیداد و توباگو است در شعبههای مختلف کتابخانهی شهر کنسرت میگذارد. اطلاعات بیشتر در torontopubliclibrary.ca

 ـ فستیوال کومبا (Kuumba) که امسال برای شانزدهمین سال به هاربرفرانتِ تورنتو میآید و در طول سه روز بهترین هنرمندان محلی و بینالمللی دیاسپورای آفریقا و کارائیب را نشانمان میدهد. این جشنواره نود درصد مجانی است و در آن همه چیز از کالیپسو تا هیپ هاپ و از موسیقی و کمدی تا فیلم و قصهخوانی پیدا میشود. حتی اسکیتبازی هم برقرار است!اطلاعات بیشتر در harbourfrontcentre.com 

و دهها رویداد جذاب دیگر که از جمله میتوانید در وبسایت شهرداری، toronto.ca، دنبالش بگردید.

 بل لایتباکس، سینمای جشنواره، یکی دو هفته است که مشغول نشان دادن فیلمهای ییلماز گونی، کارگردان کمونیست سینمای ترکیه، است. فیلمهای گونی تا همین چند وقت پیش در ترکیه ممنوع بودند اما حالا نهادهای دولت ترکیه که متوجه شهرت و اقبال جهانی گونی شدهاند خودشان به پخششان در جهان کمک میکنند و البته کارشناسان سینمای ترکیه نیز از این کشور به کانادا سفر کرده و در جلسات پرسش و پاسخ بعضی از فیلمها شرکت میکنند. هفتهی پیش ستوننویس شما فیلم «راه» (یول) را تماشا کرد که همراه با معرفی بسیار آموزندهی آن توسط استادی خبره بود. این آخر هفته روزی یک فیلم از گونی به نمایش در میآید تا این بزرگداشت خاتمه یابد:عروس زمین (جمعه)، گرگهای گرسنه (شنبه)، دوست (یکشنبه). اطلاعات کامل در tiff.net 

ـ تئاتر ـ رقصِ «آلوین ایلی از آمریکا» (Alvin Ailey American Dance Theatre) این آخرهفته به مدت تنها سه شب به تورنتو میآید و مهمان مرکز هنرهای نمایشی سونی است. این از آن رقصهایی است که این کارهها خیلی از آن تعریف میکنند. الکی نیست که نیویورک تایمز بهشان گفته «شاید موفقترین گروه رقص مدرن روی کرهی زمین». از دستش ندهید! اطلاعات بیشتر در sonycentre.ca و خرید بلیت در ticketmaster.ca 

 ـ یادتان باشد که این آخرهفتهی یکی مانده به آخری است که میتوانید در جشنوارهی «زمستان خوشمزه» (Winterlicious) شرکت کنید. در این جشنواره بعضی از بهترین رستورانهای شهر منوهای خاصی را با قیمتهای مناسبتر از معمول ارائه میکنند. جزئیات بیشتر را در شمارههای قبلی شهروند پیدا میکنید. فهرست کامل رستورانهای شرکتکننده در toronto.ca 

همهی اینها به کنار یادتان نرود که چیزی به روز والنتاین، ۱۴ فوریه، نمانده و اگر میخواهید عملیاتی در این زمینه انجام بدهید بهتر است از الان آماده شوید!