در این بخش مجموعه ای از سرودها و ترانه های میهنی را خدمتتان تقدیم می کنیم. اکثر این سرودها بر روی تصاویری از خیزش مردم ایران آمده است
مجموعه ای از سرودها و ترانه های میهنی و انقلابی
همراه با تصاویری از خیزش مردم ایران در ماه های پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸

سر اومد زمستون ـ با نگاهی به جنبش زنان
سر اومد زمستون
یار دبستانی ـ جمشید جم
ایران ای سرای امید ـ محمدرضا شجریان
همراه شو عزیز ـ محمدرضا شجریان
سرود آزادی ـ گروه چاووش
ایران کهن ـ شهرام ناظری
گریه کن ـ گیسو شاکری
فریاد ـ محمد رضا شجریان
طاقت بیار رفیق ـ سیاوش قمیشی
پاینده باد ایران ـ ابی
دوباره می سازمت وطن ـ داریوش
شب است و چهره میهن سیاهه ـ شجریان
نگذاشتن … ـ شهیار قنبری
من همون ایرانم ـ گوگوش
بیا ـ گروه آبجیز
ما یکی هستیم ـ اندی و جان بون جوی
قرعه تلخ ـ بابک امینی ـ عادل قربانی
ـ
گروه U2
ما پیروز می شیم ـ جون بائـز
فرهاد دریا خواننده محبوب افغان
برای مردم ایران ـ وای کلیف ژان
خس و خاشاک ـ سرود جمعی
وطنم وطنم ـ شقایق کمالی
خلق متحد ـ مکزیک
سرود خلق متحد ـ شیلی ـ سرجیو اورتگا
بلاچائو ـ سرود انقلابی ایتالیایی
آتشفشان خاموش ـ صفورا احمدی
سبزجامگان
سرود خلق متحد ـ اجرای جدید
وطن ـ همایون شجریان و گروه دستان
وطنم، اولین سرود ملی ایران ـ دریا دادور
ندا ـ کاری از پرویز صیاد و بنفشه صیاد
همبستگی  کریس د برگ با مردم ایران
آزادی، آوای سرزمین من ـ شقایق کمالی
موج خون ـ حسن شرقی، هاله سیفی زاده
وطن و کنسرت ارمنستان ـ داریوش
Hasta siempre ـ ناتالی کاردونه
خشم کوچه ـ کارگاه هنر انترناسیونال

ـ