شهروند ۱۲۴۴ پنجشنبه ۲۷ آگوست ۲۰۰۹

بسیجی

ساخته‌‌ی مهرداد تمدن

پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ـ ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر

به طور همزمان در سالن‌های ۴ و ۵ سینمای AMC میدان یانگ و دانداس (Yonge & Dundas Square)

جمعه ۱۸ سپتامبر ـ ساعت ۳:۱۵ بعدازظهر

سالن‌ ۴ سینمای AMC

 

زنان بدون مردان

ساخته‌ی شیرین نشاط

جمعه ۱۱ سپتامبر ـ ساعت ۱۲ ظهر

سینمای رایرسون ـ پلاک ۴۳ خیابان جرارد شرقی (۴۳ Gerard Street East) (یانگ و جرارد)

شنبه ۱۲ سپتامبر ـ ۳:۱۵ بعدازظهر

سالن ۴ سینمای اسکوشیابانک ـ پلاک ۲۵۹ خیابان ریچموند غربی (۲۵۹ Richmond Street West)

شنبه ۱۹ سپتامبر ـ ۹:۱۵ صبح

سالن ۴ سینمای اسکوشیابانک


حیران

ساخته‌ی شالیزه عارف‌پور

سه‌شنبه ۱۵ سپتامبر ـ ۶:۱۵ بعدازظهر

سالن ۲ سینمای اسکوشیابانک

چهارشنبه ۱۶ سپتامبر ـ ۹ صبح

سالن ۱ سینمای وارسیتی ـ پلاک ۵۵ خیابان بلور غربی (۵۵ Bloor Street West)، طبقه دوم

جمعه ۱۸ سپتامبر ـ ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر

سالن ۴ سینمای وارسیتی


حراج تهران من

ساخته‌‌ی گراناز موسوی

شنبه ۱۲ سپتامبر ـ۱۱:۴۵ صبح

سالن ۷ سینمای AMC
پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ـ ۳:۳۰ بعدازظهر

سالن ۷ سینمای AMC

شنبه ۱۹ سپتامبر ـ سالن ۱۲:۱۵ بعدازظهر

سالن ۲ سینمای AMC