هفته گذشته شاهد درگیری خونینی در یکی از ورزشگاه های فوتبال مصر در شهر بور سعید بودیم که متاسفانه قریب به ۷۴ نفر کشته و ۳۰۰ نفر زخمی شدند. در حین زد و خورد به دارایی های استادیوم ورزشی نیز خسارات جبران ناپذیری وارد آمد .حال سئوال این است که آیا هیچکدام از این خسارات مالی و غرامات جانی می تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد یا خیر؟

در جهان تخصصی امروز که ورزش نیز کاملا حرفه ای و آکادمیک مدیریت می شود پاسخ این سئوال قطعا بله است.

بیمه فوتبال شامل مجموعه ای از پوشش های بیمه ای اموال/ اشیاء/ مسئولیت و عمر و حادثه و درمان است. به عبارت دیگر پوشش بیمه ای تلفیقی خاصی است که به نوبه خود منحصر به فرد است و بنا به لزوم تخصص های بیشمارش برای طراحی آن از مدیران ریسک و کارشناسان ارشد بیمه کمک گرفته می شود. انواع پوشش های بیمه ای به قرار ذیل است:

 

۱ـ بیمه درمان اعضاء تیم فوتبال: در صورت نیاز به درمان پزشکی خاص از این بخش استفاده می شود و مکمل بیمه درمان اولیه است برای جراحی های خاص به کار گرفته می شود.

۲ـ بیمه مسئولیت کلوپ فوتبال: با توجه به تعداد هواداران و اعضاء کلوپ این پوشش بیمه ای شکل می گیرد و اگر در جریان فعالیت های آن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد تعقیب قانونی قرار گرفت این امکان وجود دارد تا همه هزینه های دادگاه و مبالغ جانبی تحت پوشش بیمه پرداخت شود.

 ۳ـ بیمه موردی در خصوص برگزاری یک مسابقه فوتبال ویژه: اگر یک مسابقه از حساسیت ویژه ای برخوردار بود تمامی وسایل و امکانات ورزشگاه به انضمام مسئولیت حفظ جان و مال تماشاچیان تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت. در موارد خاصی حتی اگر از دو تیم ورزشی هم به دادگاه برای هر دلیلی شکایت شود تمامی خسارات و ودیعه مربوطه توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.

۴ ـ بیمه ازکارافتادگی و بازنشستگی بازیکنان فوتبال حرفه ای: در صورت بروز سانحه یا هر حادثه دیگری در حین تمرینات یا مسابقات اگر بازیکنی قابلیت های حرفه ای خود را از دست بدهد تا آخر عمر در مقابل مبلغ تعیین شده بیمه خواهد بود.

۵ ـ بیمه مسئولیت حرفه ای کارکنان و مدیران باشگاه فوتبال در مقابل اشخاص ثالث: در اینگونه موارد اگر هر یک از کارکنان و مدیران باشگاه ورزشی فوتبال نتوانند به تعهدات حرفه ای قول داده شده به خوبی عمل کنند و از این بابت به اشخاص ثالث خسارت یا غرامتی وارد شود تمامی هزینه های دادرسی و مبالغی که از ایشان درخواست شده و دادگاه رای داده است توسط شرکت بیمه پوشش داده می شود.

در هر بیمه نامه مواردی به عنوان استثناء دیده می شود و مهمترین آن شرایطی است که به شورش / بلوا /اغتشاش /جنگ داخلی و موارد مشابه معروف است . در اینگونه موارد معمولا دولتها خسارات را از محل صندوق های ذخیره شده پرداخت می کنند.

حال اگر در استادیوم ورزشی شهر بور سعید ابعاد مساله درگیری بین هواداران دو تیم فوتبال بوده است قطعا در صورت وجود بیمه نامه این خسارات و غرامات قابل جبران توسط شرکت بیمه خواهد بود اما اگر منشاء حادثه شورش و بلوا باشد این خسارت بایستی توسط دولت مصر رأسا به زیان دیدگان پرداخت گردد. تشخیص عوامل شروع کننده نیز به راحتی توسط کارشناسان ذیربط مقدور است.   

 

 * فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.

farsadi@cirmco.com