دستان پدر بزرگ و مادر بزرگ همیشه اولین دستی بود که برای عیدی دادن باز می شد. آن روزها دستانم کوچک بود و عیدی آنها دستانم را پر می کرد. عجیب این که به تدریج، دستانم بزرگ شد و اما همیشه این احساس، نه دست که دلم را مالامال از محبتی می کرد که تا این زمان برایش جایگزینی نیافتم.

طبعاً ما انسانها در رویارویی با اشخاص مختلف، برخوردهای گوناگونی نشان می دهیم. زمان، ارتباطات ما را بسته به شرایط زندگی، تغییر می دهد. بسیاری از وابستگی ها، علایق و حتی عشق ها را در گذشت زمان از دست می دهیم. اما همیشه در رشد فکری، اتفاقات خوب و بد و همینطور تغییر نگاه به زندگی، والدین کماکان در جایگاه زیبای خود محکم و استوار ایستاده اند.

***

 امروزه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های ما می توانند بیشاز پیش از رفاه عمومی بهرهمند شوند و روی پای خود بایستند. به علاوه، انجمن های مختلف برای ارشدان وجود دارند که آنها را به گرد یکدیگر جمع کرده، به گردش یا ورزش و دیدن فیلم و شنیدن موسیقی می برند و برایشان شبکه ای از روابط اجتماعی به وجود می آورند که نیاز آن ها را به تکیه ی بیش از حد به فرزندان از میان می برد. البته وجود استقلال مالی و اجتماعی به معنای آن نیست که سالمندان نقش خود را به عنوان مادربزرگ و پدربزرگ از دست داده و رابطه شان را با فرزندان و بویژه نوه های خود بگسلند. برعکس، این استقلال به آن ها اجازه می دهد که در هنگام دیدارهای خانوادگی و وقت گذراندن با نوه های خود به کیفیت سطح رابطه توجه کنند، از نوه های خود شورو شوق زندگی بگیرند و به آن ها درس زندگی بدهند آنان حتا میتوانند به فرزندان خود برای تشکیل خانواده از نظر مالی کمک کنند. با اینکه فقر در میان سالمندان بهطورکامل برچیده نشده ولی خطر فقر در میان این نسل بهمراتب کمتر از نسلهای پیشین است. امروزه به ندرت اتفاق می افتد که سه نسل از یک خانواده در زیر یک سقف زندگی کنند. ولی بین فرزندان بالغ و والدینشان، همچنین بین پدربزرگ و مادر بزرگ و نوادگان ارتباط عاطفی عمیقی وجود دارد. حتی می توان گفت پدر بزرگها و مادر بزرگها تا حد امکان از نظر مالی پشتیبان نوه ها نیز به شمار می آیند.

***

سخن امروز ما با پدربزرگها و مادر بزرگ هاست. همان ها که کم کم آماده می شوند برای نوه ها و یا فرزندان خود عیدی تدارک ببینند. آیا می دانید بیمه ای وجود دارد که با آن می توانید برای نوه ویا فرزندتان سرمایه چشمگیری بگذارید؟ شاید وقت آن رسیده که هدیه امسالتان را به گونه ای نوین به آنها نشان دهید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما تماس بگیرید.

 

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی انجمن Advocis  به شماره ثبت: ۲۰۶۵۸۱۷ مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.com

www.youtube.com/ sherkatbimeh

 

محمد رحیمیان

محمد رحیمیان