شهروند- آرش عزیزی: توماس مولکر، رهبر رسمی اپوزیسیون، یکشنبه‌ی هفته‌ی گذشته گفت بودجه‌ی جدید دولت محافظه‌کار با حذف بسیاری شغل‌های دولتی جان مردم کانادا را به خطر می‌اندازد. رهبر ان دی پی دلیل این اتهام را مربوط بودن این شغل‌ها به مسائل حفاظت و امنیت عمومی دانست.

مولکر که در کنوانسیون ان دی پی انتاریو در همیلتون سخن می‌گفت به شدت به هارپر حمله کرد و گفت دولت محافظه‌کار، برای مثال، پس از درگذشت چندین نفر به خاطر استفاده از گوشت آلوده تعداد بازرسین کیفیت غذایی را اضافه که نکرده هیچ پایین هم آورده است.

او افزود: «دارند بودجه‌ی امنیت هوافضا را می‌زنند. چه چیزی برای عموم مهم‌تر از این است؟»

رهبر جدید ان دی پی توماس مولکر در کنوانسیون حزب در انتاریو سخنرانی کرد

رهبر ان دی پی گفت حمله به کارگران بخش دولتی کار راحتی است، اما مردم باید یادشان باشند که کار این کارگران ارائه خدماتی است که مردم به آن‌ها نیاز دارند. او در ضمن کاهش مبالغ واریزی به دولت‌های استانی برای مخارج بهداشت و تغییرات در نظام دستمزدهای بازنشستگی (که مستقیما علیه وعده‌ی انتخاباتی هارپر بود) تقبیح کرد. مولکر گفت: «آن‌ها نه فقط ناصادقند که کانادایی‌ها را احمق فرض می‌گیرند.»

مولکر گفت به نظر او و حزبش حزب محافظه‌کار لایق شهرتی که به عنوان مدیریت خوب پیدا کرده نیست و او تا انتخابات ۲۰۱۵ این را به مردم نشان می‌دهد و ثابت می‌کند: «ما می‌خواهیم همان کاری را با او کنیم که او همیشه با ما کرده.»

شماری از نظرسنجی‌ها اخیرا ان دی پی و محافظه‌کاران را در جایگاهی مساوی قرار داده‌اند. مولکر این نتایج را امیدوارکننده خواند اما گفت از الان تا انتخابات بعدی خیلی راه مانده (حدود ۳ سال.) او گفت حزبش در زمان رقابت رهبری پایگاه‌های قوی‌ای در استان کبک ساخته است و حتما با تقویت این پایگاه در سایر بخش‌های کشور نیز اینقدر رای می‌گیرد که دولت اکثریتی تشکیل دهد.