دوشنبه۱۶ اپریل، اپرا وینفری، مجری مشهور آمریکایی، در تورنتو سخنرانی داشت. هزاران هواداری که کشته و مرده ی سخنرانی اپرا بودند، از ساعت هفت و نیم صبح صف طویلی را مقابل کانونشن سنتر تشکیل دادند تا بلیت هایی که از ۴۹ دلار شروع و به ۳۹۵ دلار ختم می شد را بخرند.

اپرا وینفری ۲۶ می ۲۰۱۱، به برنامه ی تلویزیونی خود که “اپرا شو” نام داشت و برای ۲۵ سال اجرا می شد، خاتمه داد و حالا در سلسله سخنرانی هایی که این سو و آن سوی جهان می گذارد، درس زندگی می دهد و به گفته ی هوادارانش انرژی مثبت می دهد و از تجربه ی زندگی خودش می گوید و این سخنرانی ها را از شبکه ی خودش Oprah Winfrey Network پخش می کند.

اپرا وینفری و دیپک چوپرا به تورنتویی ها درس معنوی زندگی دادند

پیش از اینکه اپرا به روی صحنه بیاید، تونی رابینز، دیپک چوپرا، Iyanla Vanzant  و کشیش  T.D. Jakesکه همگی سخنرانانی هستند که درس زندگی، انسانیت و معنویت می دهند، سخنرانی داشتند.