زیبایی ِ شناور ِ شور ِ پرنده را

هم آسمانِ آینه می داند

هم جان ِ عاشقان.


وقتی پرنده یی

از مهر ِ بی قرار ِ بهارش گسسته شد

باور کن ای درخت!

یک شاخه، از جوانی ِ جانت شکسته شد.


وقتی پرنده یی

از یار و از دیار و غزل، دور مانده است

حتا

در واپسین حرارت ِ هستی

در جستجوی ِ بوی ِ نفس های جفت ِ خویش

آغوش ِ آرزوست.


یعنی

تنها نه در تغّزل ِ تابان ِ زندگی

در مرگ هم ، تمام ِ دلش خوشبوست.


۳ دسامبر ۲۰۰۸