در مورد بازار املاک  بیشتر بدانیم

نکاتی در خصوص برنامه های دولتی برای کمک به صاحب خانه شدن

بخش سوم

 همانطور که در نوشته های پیشین توضیح داده شد، به خرید ملک در استان انتاریو مالیاتی تعلق می گیرد که مالیات انتقال مالکیت زمین   نامیده می شود. میزان این مالیات به قیمت ملک، مکانی که ملک در آنجا واقع  شده، نوع کاربری ملک و وضعیت خریدار در رابطه با خرید ملک بستگی دارد. از میان اینها، دو عامل اول یعنی قیمت ملک و مکانی که ملک در آنجا واقع  شده  نقش بزرگتری دارند.

 فرض می کنیم شخصی یک ملک مسکونی را فارغ از نوع آن، در جائی از استان انتاریو به قیمت ۶۰۰۰۰۰ دلار خریداری می کند. برای اینکه این ملک در استان انتاریو واقع شده، به آن مالیات انتقال زمین انتاریو تعلق می گیرد. مبلغ این مالیات بر پایه الگوئی محاسبه می شود که تابع فزاینده قیمت بوده و برای همه رده های قیمتی یکسان است. مالیات انتقال زمین انتاریو در چارچوب این الگو و برای این خرید فرضی به ترتیب زیر محاسبه می گردد:

نیم درصد برای ۵۵۰۰۰ دلار اول قیمت ( برابر با ۲۷۵ دلار)، یک درصد برای بخش۵۶۰۰۱ دلار تا ۲۵۰۰۰۰ دلار (برابر با ۱۹۵۰ دلار)،  یک و نیم درصد برای بخش ۲۵۰۰۰۱ دلار تا ۴۰۰۰۰۰ دلار (برابر با ۲۲۵۰ دلار) و دو درصد برای بخش  باقیمانده (برابر با ۴۰۰۰ دلار در این مثال). بدین ترتیب کل مالیات انتقال زمین انتاریو برای این ملک برابر با ۸۴۷۵ دلار خواهد شد. کسی که بر اساس شرایط توضیح داده شده در قسمت های قبلی این مقاله، خریدار بار اول شناخته  شود می تواند از معافیت حداکثر ۲۰۰۰ دلار در این خصوص بهره مند شود. به عبارت دیگر خریداران بار اول از پرداخت مالیات انتقال زمین انتاریو برای خریدهای تا سقف  قیمتی ۲۲۷۵۰۰ دلار معاف می باشند.

حال اگر ملکی که خریداری می شود در محدوده شهرداری تورنتو واقع شده باشد، خریدار علاوه بر مالیات انتقال زمین انتاریو، باید مالیات انتقال زمین تورنتو هم پرداخت نماید. این مالیات بر پایه الگوی دیگری محاسبه می شود که آن هم تابع فزاینده قیمت بوده و برای همه رده های قیمتی یکسان است. مالیات انتقال زمین تورنتو در چارچوب این الگو و برای خرید فرضی بالا، به ترتیب زیر محاسبه می شود:

نیم درصد برای ۵۵۰۰۰ دلار اول قیمت ( برابر با ۲۷۵ دلار)، یک درصد برای بخش ۵۵۰۰۱ دلار تا ۴۰۰۰۰۰  دلار (برابر با ۳۴۵۰ دلار) و دو درصد برای بخش باقیمانده آن (برابر با ۴۰۰۰ دلار در این مثال). بدین ترتیب کل مالیات انتقال زمین  تورنتو برای این ملک  برابر با ۷۷۲۵ دلار خواهد شد. کسی  که بر اساس شرایط ، خریدار بار اول شناخته  شود می تواند از معافیت حداکثر۳۷۲۵  دلار در این خصوص بهره مند شود. به عبارت دیگر خریداران بار اول ازپرداخت صد در صد مالیات انتقال زمین انتاریو برای خریدهای تا سقف قیمتی ۴۰۰۰۰۰ دلار معاف می باشند. یادآور می شود املاکی که  حداکثر به مبلغ ۱۴۲۰۰ دلار معامله  شوند (مانند پارکینگ و انباری بعضی از کاندو آپارتمان ها)، به طور کلی از پرداخت مالیات انتقال زمین تورنتو معاف  هستند.

با توجه به آنچه که توضیح داده شد اگر کسی بخواهد به عنوان خریدار بار اول، ملکی را در حوزه شهرداری تورنتو به قیمت ۴۰۰۰۰۰ دلار خریداری نماید، می تواند از کل معافیت مالیاتی ۵۷۲۵ دلار  در خصوص این خرید استفاده کند که معادل نزدیک به یک و نیم درصد قیمت خرید خواهد بود. از آنجائیکه مالیات انتقال زمین قابل افزودن به روی وام مسکن نیست و در هنگام خرید علاوه بر مبلغ پیش پرداخت،  باید به صورت یک جا و نقدا پرداخت شود (واز این رو خود یک پیش پرداخت به حساب می آید)، لذا روشن است که معافیت از آن، به ویژه برای کسانی که می خواهند تنها با پنج درصد پیش پرداخت مسکنی را خریداری کنند کمک  شایان توجهی به حساب می آید. یک حساب ساده نشان می دهد که خریدار بار اول در خصوص این مثال، بیش از ۲۲ درصد در مبلغ  پیش پرداخت صرفه جوئی می کند.

دنباله  این مطلب را در شماره آینده مطالعه  فرمائید.

 

 *آروین آریافر دارای دکتری در رشته اقتصاد،  کارشناس ارشد بازار املاک و عضو رسمی انجمن مشاوران املاک انتاریو و کانادا است.

ArvinAryafar@gmail.com