در مورد بازار املاک  بیشتر بدانیم

نکاتی در خصوص برنامه های دولتی برای کمک به صاحب خانه شدن

 

بخش چهارم

 

یکی دیگر از ابزار مورد استفاده برای کمک به صاحب خانه شدن خریداران بار اول،  حساب “پس انداز ثبت شده بازنشستگی” (RRSP)   شخص خریدار و همسر او می باشد. پیش از اینکه  به شیوه استفاده از این ابزار بپردازیم، ابتدا لازم است آن را به طور مختصر توضیح دهیم.

“پس انداز ثبت شده بازنشستگی” عنوان یک برنامه ی سرمایه گذاری می باشد که برای اولین بار در سال ۱۹۵۷ توسط دولت فدرال کانادا تدوین و طراحی شد. در طول دهه ها و بنا به مقتضیات زمان، در این برنامه تغییرات زیادی به وجود آمد تا بتواند نیازهای تغییر یابنده مردم را بهتر جواب دهد. نسخه ی امروزین این برنامه، به طور عمده حاصل تغییرات گسترده ای است که پیش از اجرائی شدن آن در سال ۱۹۹۱در این برنامه اعمال شد. هدف اصلی این برنامه، تشویق شهروندان کانادا به پس انداز برای دوران بازنشستگی از طریق ایجاد مزیت های مالیاتی برای استفاده کنندگان از آن است. هر کس تا سن ۷۱ سالگی می تواند با مشارکت در این برنامه، از مزایای آن استفاده نماید و ۳۱ دسامبر سالی که ۷۱ ساله می شود آخرین فرصتی است که شخص می تواند بخش استفاده نشده سهمیه اش را در حساب پس انداز بازنشستگی خود واریز نماید. در این زمان، حساب “پس انداز ثبت شده بازنشستگی” به “صندوق ثبت شده درآمد بازنشستگی” تبدیل می شود و شخص حتی اگر دارای درآمد باشد از لیست واجدین شرایط این حساب بیرون می آید.

به طور خلاصه، بر اساس این  برنامه هر کانادائی دارای درآمد می تواند یک حساب “پس انداز ثبت شده بازنشستگی” نزد بانک ها یا موسسه های مالی دیگر برای خود باز کند و قبل از پایان ماه فوریه هر سال، تا ۱۸ درصد از درآمد سال قبل خود و حداکثر تا سقف معینی  را در آن  واریز نماید. میزان این سقف سال به سال تغییر می کند. این میزان برای درآمدهای سال ۲۰۱۱  مبلغ ۲۲۴۵۰  دلار  بود و برای درآمدهای سال ۲۰۱۲  مبلغ  ۲۲۹۷۰  دلار تعیین شده است. مقدار استفاده نشده سهمیه هر سال به روی سهمیه سال بعد افزوده می شود. در حال حاضر، سهمیه های استفاده نشده از سال ۱۹۹۱ به این طرف قابل واریز به این حساب ها می باشند.

اگر شخصی از حداکثر سهمیه خود تعدی نموده و مبلغ اضافه ای را دراین حساب  واریز نماید،  باید جریمه پرداخت کند. مبلغ این جریمه ۱۲ درصد در سال برای بخش اضافه است. یادآور می شود که اگر مجموع  مبلغ اضافه واریزی در طول عمر شخص صاحب حساب از ۲۰۰۰ دلار تجاوز نکند جریمه ای به آن تعلق نمی گیرد.

در خصوص این حساب ها دو نکته اصلی  حائز اهمیت است. نکته  اول اینکه مالیات بر درآمد مبلغی که به آنها واریز می شود به حالت معوق درآمده و به زمان برداشت از آن حساب ها موکول می گردد. به عبارت دیگر با هر واریزی به این حساب ها،  درآمد صاحبان آنها به لحاظ محاسبات مالیاتی به اندازه همان واریز و برای همان سال کاهش پیدا می کند. از آنجائی که نرخ مالیات بر درآمد اشخاص در کانادا تابع فزاینده از میزان درآمد آنان است، لذا هر نوع کاهش در درآمد قابل مالیات، می تواند موجب کاهش در میزان مالیات بردرآمد شود. بدین ترتیب این حساب ها برای صاحبان خود امکانی را به وجود می آورند که آنها بتوانند از یک طرف پرداخت مالیات بخشی از درآمد خود را  به آینده موکول کنند و از طرف دیگر با کاهش درآمد قابل مالیات، راه استفاده از مزایای نرخ های پائینتر مالیاتی را برای خود هموار سازند. نکته دوم اینکه به جز موارد استثنائی، هر نوع برداشت از این حساب ها تابع مقررات خاص از جمله پرداخت مالیات بر درآمد آن به صورت پیشاپیش، و برگشت ناپذیر بودن مبالغ برداشت شده به حساب مربوطه است. یکی از این موارد استثنائی به خریداران بار اول مسکن مربوط می شود که در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت.

گفتنی ست که موضوعات مربوط به حساب “پس انداز ثبت شده بازنشستگی” دارای ظرایف و ریزه کاری های گسترده است که شرح کامل آنها، خارج از موضوع این مقاله می باشد.

دنباله  این مطلب را در شماره آینده مطالعه  فرمائید.

 آروین آریافر دارای دکتری در رشته اقتصاد،  کارشناس ارشد بازار املاک و عضو رسمی انجمن مشاوران املاک انتاریو و کانادا است.

ArvinAryafar@gmail.com