هفته گذشته  “شرکت بیمه اعتباری و صادرات کانادا”سمیناری برگزار کرد که در آن از تمامی دست اندرکاران صادرات دعوت به عمل آمده بود تا با اطلاع رسانی به آنها تشویقشان نماید تا از خدمات شرکت مزبور استفاده شایان کنند.   

در این سمینار”شرکت بیمه اعتباری و صادرات کانادا” حول محور روش های اجرایی جهت افزایش صادرات و راه های ایمن سازی جهت برگشت سرمایه صحبت کردند.

نظر شما خوانندگان محترم را به فشرده ای از این اطلاعات جلب می کنم:

شرکت مزبور به عنوان یکی از شرکت های بیمه تخصصی در رشته بیمه های اعتباری و ریسک به فعالیت های بیمه ای مشغول است.

هدف از تأسیس شرکت ارتقای صادرات کانادا از طریق ارائه اطمینان خاطر از وصول مطالبات صادرکنندگان کانادایی به خریداران خارجی بوده و  بر اساس این سیاست بوده که شرکت تأسیس و با نظارت ایالتی و فدرالی  ادامه فعالیت می دهد.

فعالیت بیمه اعتباری در رشته های متفاوتی انجام می شود که مهمترین آن بیمه های اعتباری صادرات است. بیمه های اعتبار صادرات در دو زمینه صادرات کالا و دانش فنی صادر می شود. به این ترتیب که صادرکنندگان کانادایی  برای خریداران خارجی کالا ارسال می کنند و عدم دریافت مطالباتشان از طرف خارجی را در برابر ریسک های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توسط شرکت بیمه صادرات پوشش می دهند.

 به طور کلی ریسک های صادراتی در ارتباط با خطرات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است و این شاخصه رشته اعتبار صادرات را از دیگر رشته های بیمه متمایز می سازد.

edc-insurance

در این رشته امکان صدور دو نوع بیمه برای صادرکنندگان وجود دارد که یکی بیمه اعتبار تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی است و نوع دوم بیمه فروش های انتقال دانش فنی  است که آن هم توسط بیمه گر اعتباری پوشش داده می شود.

در حال حاضر شرکت بیمه صادرات بجز خدمات بیمه های یاد شده در سایر موارد از قبیل اطلاع رسانی و تعیین درجه ریسک بازار مورد هدف در حال ارایه خدمت می باشد. توسعه عملیاتی شرکت مزبور در راستای متنوع شدن امکان سرویس به جامعه صادراتی کانادا بوده است که البته این امکانات صرفاً محدود به صادرکنندگان نمی شود، بلکه سایر فعالان اقتصادی نیز می توانند از این شرکت، اطلاعات مفیدی کسب نمایند.

“شرکت بیمه اعتباری و صادرات کانادا” یکی از نمونه هایd است که بر اساس الگوهای متداول بین المللی طراحی شده است. نمونه هایی همچون شرکت ECGD در انگلیس (اداره تضمین اعتبارات صادرات انگلستان) که زیر مجموعه ای از وزارت بازرگانی این کشور است، “شرکت بیمه کوفاس” در فرانسه و “شرکت بیمه هرمس” در آلمان از جمله الگوهایی هستند که مشابه شرکت بیمه صادراتEDC در کانادا می باشند. لازم به ذکر است که تمامی این عملیات در چارچوب قوانین اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) صورت می گیرد.

موردی که حتما بایستی مد نظر قرار داشت این است که جایگاه بیمه های اعتباری در تشویق صادرکنندگان و کمک به توسعه صادرات بسیار مهم است. نباید به بیمه های اعتباری به دید یک بیمه تجاری نگریست و آنها را از منظر سود و سوددهی مورد ارزیابی قرار داد. چرا که هدف اساسی بیمه های اعتباری ترویج و توسعه صادرات است و صادرکننده با اطمینان خاطر می تواند به بازارهای جدید با پشتوانه دولت وارد شود.

در کشورهایی همچون فرانسه و آلمان و آمریکا دولت برخی از بیمه های شرکت های بیمه اعتباری را تحت پوشش حمایتی خود قرار می دهد و در سایر کشورها شرکت های خصوصی بیمه اعتباری به هنگام پذیرفتن ریسک ها با ارقام بالا علاوه بر بهره مندی از شرکت های بیمه اتکایی به دولت خود نیز اتکا می کنند.

چنانچه به بحث بیمه صادرات و اعتباری علاقه مند شدید به آدرس ذیل مراجعه و موارد مورد   نظر خود را مطالعه فرمایید:

https://www.edc.ca/en/Pages/default.aspx

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com