با خانم سالمندی به گفتگو نشستیم، آمده بود برای زمان فعلی اش یعنی بازنشستگی چاره ای بیاندیشد. این خانم نمونه ای بود از بسیاری از زنانی که با اندیشه های شرقی رشد می کنند،

 

زنی که هر چه به یاد دارد کار کردن و وقف کردن زندگیش در راه پرورش فرزندان بوده بدون اینکه در آن مقطع به چنین روزهایی فکر کند. فرزندان به ندای طبیعت زندگی، هر یک از خانه مادری می روند و زمانی که پدران و مادران در جستجوی آرامشند، معمولا ثمره زندگیشان، خود به جستجوی ساختن کلبه دیگری است. در این روزها والدین تنها نیاز به آرامش و تامین مالی دارند. آیا شما به عنوان یک مادر فقط برای آینده فرزندتان تلاش می کنید؟ آیا از خود امروز پرسیده اید که جایتان در کجای چرخش این زندگی است؟ اگر یک پدر هستید تمام امیدتان سربلندی فردای فرزندتان است. امروز بگویید برای سربلندی همان آینده، برای خودتان چه کرده اید؟

***

نگاهی به آمار می گوید ۳/۲ کانادایی ها نگران افزایش نرخ بهره ها هستند که بتوانند اقساط منزل خود را پرداخت کنند. ۶۲ درصد افراد در کانادا زمانی که بازنشسته می شوند با بدهکاری هستند. نرخ های پایین بهره موجب شد که به کانادایی ها کمک کند تا خانه بخرند. اغلب آنها به موارد سرمایه گذاری خود توجه نمی کنند و وقتی بهره آنها بالا می رود، نمی توانند عددهای بالا را پرداخت کنند و در معرض مشکل جدی قرار می گیرند.

۴۱ درصد افرادی که درپرداخت وام های خود دچار مشکل شدند معتقدند بهره ها به ناگهان بالا رفته و وضعیت زندگی آنان را بهم ریخته. این روزها با کلمه ورشکستگی زیاد برخورد می کنیم. کسانی که خانه های خود را به ناچار واگذار می کنند، افرادی که توان پرداخت بهره کارت های اعتباری شان را دیگر ندارند و به کلامی دیگر زحمات سالهایشان را بر باد رفته می بینند.

ما ایرانیان چقدر از حجم این جامعه محسوب می شویم؟ مسلما در طی مهاجرت ۳۰-۲۰ ساله مان به کانادا، فرصت کافی برای اندوختن سرمایه برای روزهای بازنشستگی نداشته ایم(RRSP) و از طرفی دیگر قرار است در جامعه ای زندگی کنیم که طول عمر در آن بالا رفته،پس باید نگران دوران کهولت و بیماری های خاص آن سنین باشیم.  اغلب در گذر اقتصاد نابسامان، متحمل ضرر شدند و گروهی که با توجه به تجربه ایرانی املاکی را خریداری کرده و البته دچار پرداخت مالیات ارزش افزوده شده و یا قطعا خواهند شد.

 شما فکر می کنید ارزانترین راه پوشش برای آینده و روزهای بازنشستگی چیست؟ از آنجا که هر کس نسخه خاص خود را برای آینده دارد شما را دعوت می کنیم تا قبل از رسیدن به روز نیاز ارتباط بیمه را با روزهای بازنشستگی تان از زبان ما بشنوید.

بیمه می تواند با شکلها و قالب های گوناگون، بسته به توانایی تان، تصویری زیبا از امروزو فردا را برایتان ترسیم کند.

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی انجمن Advocis  به شماره ثبت: ۲۰۶۵۸۱۷ مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.ca

www.youtube.com/ sherkatbime