مراسم دهمین سال هفته حکمت در کانادا که از جانب دوستداران حکمت فراخوان داده شده بود، روز یکشنبه یازدهم جون با حضور بیش از پنجاه نفر در تورنتو برگزار شد. سخنرانان این مراسم خالد حاج محمدی از رهبری حزب کمونیست کارگری ایران ـ حکمتیست و سردبیر نشریه ی کمونیست ارگان این حزب و عزت مصلی نژاد مشاور و محقق شکنجه در سازمان کانادایی حمایت از شکنجه شده ها و نویسنده ی چهار اثر ارزنده،  اقتصاد سیاسی نفت در ایران، شکنجه در عصر ترس، ادیان و بازگشت شقاوت بار خدایان، و انقلاب خمینی و حسینی و مترجم کتاب یادداشت های زندان هوشی مین از انگلیسی به فارسی بودند.

در شروع برنامه مینو همیلی ضمن خوش آمد گویی و تشکر از حضور شرکت کنندگان و سعیده رازانی مادر منصور حکمت بیوگرافی کوتاهی از منصور حکمت را خواند:

مینو همیلی در کنار خانم سعیده رازانی مادر منصور حکمت

منصور حکمت( ژوبین رازانی) در خرداد ماه ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند و تحصیلات عالیه خود را در رشته اقتصاد در دانشگاه شیراز به پایان رساند. وی در سال ۱۳۵۲ به انگلستان رفته و در دانشگاه “کانتربری” در شهر کنت و سپس دانشگاه “باث” به تحصیل ادامه داده و فوق لیسانس اقتصاد گرفت.  در دانشگاه لندن مشغول تحقیق برای رساله دوره دکترایش بود که با شروع انقلاب ۵٧ به ایران بازگشت. حکمت به استادی که قرار بود رساله دکترای وی را ارزیابی کند نوشت: مواردی که در رساله اش قرار بود مورد بحث قرار دهد، در انقلاب ایران به طور واقعی در شرف وقوع است و ترجیح می دهد که در ایران به مبارزه سیاسی ادامه دهد و دیگر به انگلستان برنخواهد گشت! در بدو بازگشت به ایران همراه چند نفر از دوستانش محفل کمونیستی سهند و سپس اتحاد مبارزان کمونیست را بنیاد نهاد.

پس از سرکوب وسیع آزادیخواهان توسط جمهوری اسلامی، در پاییز ۱۳۶۱، منصور حکمت همراه کادرهای اتحاد مبارزان کمونیست به کردستان رفته و اولین کنگره اتحاد مبارزان کمونیست را در مناطق آزاد کردستان برگزار کردند.  در شهریور ۱۳۶۲ اتحاد مبارزان کمونیست، کومه له و کمونیست های زیادی که از سایر سازمان های موسوم به خط سه جدا شده بودند، حزب کمونیست ایران که پیش نویس برنامه آن توسط منصور حکمت تهیه شده بود را تشکیل دادند.

منصور حکمت در سال ١٣٧٠ به همراه اکثریت کادرها از حزب کمونیست ایران جدا شدند، و حزب کمونیست کارگری را، تشکیل دادند.

بخش زیادی از آثار منصور حکمت به زبانهای انگلیسی، آلمانی، عربی، ترکی و کردی ترجمه شده است. در سال ۱۹۹۳، صدها کمونیست از عراق، حزب کمونیست کارگری عراق را با الهام از نظریات کمونیستی منصور حکمت و با دخالت و کمک او بنیاد نهادند.

منصور حکمت در۱۳ تیر۱۳۸۱،پس از یکسال مبارزه با سرطان زندگی را بدرود گفت. یادش همیشه گرامی است.

از راست: خالد حاج محمدی و عزت مصلی نژاد از سخنرانان مراسم بودند

خالد حاج محمدی در سخنرانی خود با عنوان “منصور حکمت و کمونیسم در ایران” به تاریخ تحولات چپ ایران در ٣۵ سال گذشته و نقش منصور حکمت پرداخت. او به جدال منصور حکمت با انواع جنبش های خرده بورژوائی و بورژوائی که با پرچم استقلال ملی، دفاع از صنعتی کردن ایران و دفاع از بورژوازی ملی و جنبش های ارتجاعی به نام کمونیسم به میدان آمدند، اشاره کرد. به فرهنگ شرقی و اسلامی و ضد زن این چپ و به نقد حکمت در همه عرصه ها از سیاست و تئوری تا اقتصاد و پراتیک و فرهنگ آن و دفاع از کمونیسم طبقه کارگر، کمونیسم مارکس پرداخت.

خالد حاج محمدی به نقد حکمت از باورهای رایج چپ ایران از تئوری دوران و ظهور سوسیالیسم تا عدم امکان آن در ایران، به کمونیسم دخالتگر و نقش پراتیک انسان در بهبود زندگی خود، تاکید حکمت بر سوسیالیسم همین امروز به عنوان جواب کارگر و کمونیسم کارگری به جامعه، به ساختن حزب سیاسی و رابطه آن با قدرت، به حکمت و حقوق کودکان، زنان، حقوق پایه ای انسان و جهانشمولی آن و به رابطه کمونیسم علمی و جنبش طبقاتی طبقه کارگر در دیدگاه حکمت پرداخت.

سپس عزت مصلی نژاد در سخنرانی خود ضمن ابراز خشنودی از حضور سعیده رازانی (مادر منصور حکمت) در مراسم به معرفی بحث حکمت “دمکراسی تعابیر و واقعیات” پرداخت. او اشاره کرد که برای او نام منصور حکمت تداعی کنندۀ نام ناظم حکمت است، اینکه این دو حکمت هر دو به سوسیالیسم عشق می ورزیدند و هر دو به بشریت و آرمان سوسیالیسم خدمت کردند، ناظم حکمت با شعر و نمایشنامه نویسی و منصور حکمت با سازماندهی و انقلابی گری و با تئوری و عملش.

عزت مصلی نژاد در ادامه گفت، منصور حکمت به درستی و روشنی دموکراسی بورژوازی را به چالش کشیده، دمکراسی را به عنوان شکل حکومتی بورژوائی در تقابل با آزادی انسان و رهائی واقعی به روشنی باز کرده است. اشاره کرد که در دیدگاه حکمت انتخابات پارلمانی رایج در جهان ما چیزی جز ابزار اعمال حاکمیت بورژوائی نیست و انتخابات و دخالت مردم که از جانب این سیستم به نام حق دخالت مردم در سرنوشت خود بیان می شود، تنها ابزار مشروعیت خریدن برای حاکمیت طبقه بورژوا در جامعه ما است. مصلی نژاد در بحث خود با اشاره به نکات اصلی بحث حکمت و نقد او از دمکراسی بورژوائی و دفاع منصور حکمت از آزادی و برابری و حاکمیت طبقه کارگر و رهایی انسان، تاکید کرد که حکمت هر چند امروز در میان ما نیست، اما ادامه راه او با اتکا به کل دستاوردهای انسان و از جمله دستاوردها و مباحثات ارزنده او، همچنین بررسی و سنجش نظرات وی برای میسر شدن اهدافش بر دوش ما است.

در بخش دوم برنامه بخش هایی از سخنرانی منصور حکمت در کنگرۀ سوم حزب کمونیست کارگری و همچنین بخشی از بحث حکمت در انجمن مارکس در مورد امکان پذیری پیروزی کمونیسم در ایران پخش شد.

در پایان به رسم قدردانی از حضور سعیده رازانی، مینو همیلی  دسته گلی را از طرف دوستداران حکمت به ایشان تقدیم کرد. سعیده رازانی نیز در سخنان کوتاه خود ضمن تشکر از حضار گفت: آرزو دارم حال که ما دنباله رو راهی که منصور حکمت باز کرد هستیم مصمم به پیش برویم تا به آنچه خواستۀ حکمت و هدف همۀ ما یعنی آزادی، برابری، رفاه وآسایش انسانهاست برسیم.

زنده باد منصور حکمت

  ١۵  جون ٢٠١١