شهروند ـ کنگره ایرانیان کانادا طی اطلاعیه ای که به شهروند ارسال کرده است، خبر از استعفای سه تن از اعضای هیئت مدیره ی این کنگره داده است. متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

در تاریخ ۱۵ جون ۲۰۱۲، رئیس کنگره ایرانیان کانادا، دکتر فرخ زندی، استعفای سه تن از اعضای هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا را پذیرفت. آقای مهرداد خلیلی، خانم شعله خلیلی و خانم نیاز سلیمی استعفاهای خود را روز ۱۲ جون ۲۰۱۲ ارائه داده بودند.

کنگره ایرانیان کانادا از خدمات چند ساله ی این سه عضو هیئت مدیره به کنگره ایرانیان کانادا و جامعه ایرانی ـ کانادایی قدردانی می کند.

کنگره ایرانیان کانادا بر اساس آئین نامه های خود، این سه کرسی خالی را پر خواهد کرد.

شهروند پس از دریافت این اطلاعیه،با خانم ها شعله خلیلی و نیاز سلیمی تماس گرفت تا از دلایل استعفای آنها بپرسد. خانم نیاز سلیمی در دسترس نبود و خانم خلیلی توضیح داد، علت استعفایشان تخلفی است که در اساسنامه ی کنگره ی ایرانیان شده و همچنین عدم امکان مشارکت سازنده در تصمیم گیری های هیئت مدیره .

شهروند در راستای اطلاع رسانی دقیق تر، هفته ی آینده میزگردی با تمام اعضای هیئت مدیره (به همراه افراد مستعفی) برگزار خواهد کرد.