blair

 شهروند ـ علی شریفیان: یکی از وعده های جنجالی انتخاباتی لیبرال ها وعده قانونی کردن ماری جوانا بود که بحث و جدل های زیادی برپا کرد. جاستین ترودو وعده داد اگر به قدرت برسند در مدت ۱۸ ماه ماری جوانا را به منظور محافظت کودکان از دسترسی به آن و جلوگیری از باندهای قاچاق مواد مخدر از فعالیت در این زمینه قانونی خواهد کرد. این وعده آنچنان سروصدا کرد که محافظه کاران در روزهای آخر مبارزات انتخاباتی از روی استیصال در نشریات چینی و پنجابی علیه ترودو تبلیغ کردند و به این اقلیت ها هشدار دادند که ترودو قصد دارد سر هر کوچه و خیابانی به بچه های شما ماری جوانا بفروشد. این تبلیغ اثر معکوس داد. ترودو به کرات اهداف اصلی خود را توضیح داد و موضوع برای همگان روشن تر شد.

این هفته سی بی سی گزارش داد نخست وزیر، بیل بلر، رئیس پلیس پیشین تورنتو را مسئول عملی کردن این وعده کرده است. دو ماه پیش بلر به عنوان یکی از دو منشی پارلمانی وزیر دادگستری انتخاب شده بوده است. بلر با سابقه طولانی خود در کار پلیسی بویژه یک دهه کار به عنوان رئیس پلیس تورنتو از نظر اکثریت صاحب نظران و ناظران سیاسی، گزینه بسیار مناسبی برای انجام این ماموریت است.

در اکتبر ۲۰۱۴ از بیل بلر نظرش را درباره قانونی کردن ماری جوانا پرسیده بودند و بلر نظر موافق داشته و گفته است: ما پلیس هستیم و نمی توانیم قانون وضع کنیم اما اگر قانونی در این زمینه تدوین شود، اجرایش بسیار به نفع جامعه و امنیت مردم خواهد بود.»