بنا به گزارش تورنتو استار، نخست وزیران استان ها و مناطق مختلف کانادا طی یک گردهمایی با  حضور هارپر، در مورد کسری بودجه و مشکلات اقتصادی استانها به بحث و گفتگو پرداختند

 

شهروند ۱۲۰۰ ـ پنجشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸


 

بنا به گزارش تورنتو استار، نخست وزیران استان ها و مناطق مختلف کانادا طی یک گردهمایی با  حضور هارپر، در مورد کسری بودجه و مشکلات اقتصادی استانها به بحث و گفتگو پرداختند. در این گردهمایی که صبح روز بیستم اکتبر برگزار شد، در زمینه بحرانهای مالی در سطح جهان و کشور صحبت هایی به میان آمد و شرکت کنندگان از هارپر تقاضا کردند ، بودجه بیشتری به استانها تخصیص دهد.


 دالتون مک گینتی نخست وزیر اانتاریو

 در این میان دالتون مک گینتی، نخست وزیر انتاریو، در جریان این گردهمایی در پاسخ به خبرنگاران گفت: «علائم مثبتی دیده شده که در آینده بیشتر برای عموم قابل لمس خواهد بود. باید صریحا اعلام کنم بحرانهای اقتصادی ابتدا به شدت مرا به وحشت می انداخت. لیکن امروزه با آغوش باز از آنها استقبال می کنم. من معتقدم ما می توانیم پیشنهاداتی به نخست وزیر دولت فدرال دهیم و با همفکری و همیاری طرح های اقتصادی را پیش بریم. بار دیگر یادآور می شوم عملکرد قبلی دولت آسیب بیشتری به مردم کانادا وارد خواهد کرد. نخست وزیر باید دقت عمل بیشتری داشته باشد و برنامه های زیرساختاری چون بیمه درمانی و تحصیلات دانشگاهی را در اولویت قرار دهد. مردم به ما اطمینان کرده اند و ما باید برای خدمت به آنان هوشیارانه عمل کنیم».


 

گری دوئر، نخست وزیر منیتوبا در مصاحبه با خبرنگاران بیان کرد:«من قادر نیستم تمامی خسارت هایی را که نخست وزیر سابق، ژان کریتین و وزیر اقتصاد دولت او، پل مارتین در نیمه دهه ۹۰ به سیستم اقتصادی استان وارد کردند را جبران کنم. همه می دانند در سال ۹۵ چه اتفاقی افتاد و چگونه کسری بودجه از دولت فدرال به استانها و از استانها به شهرداری ها منتقل شد. تا جایی که با گذشت چندین سال ما هنوز از تاثیرات آن سالها در امان نیستیم. کمبود بودجه در برنامه های زیر ساختاری به شدت تاثیر گذاشته و این برنامه ها اصلی ترین پروژه های کشور هستند. ما نمی خواهیم در شرایطی که جامعه با کمبود پزشک مواجه است، شاهد کاهش تعداد دانشجویان در مدارس پزشکی باشیم. اگر کشوری در بحران باشد و خود برای نجاتش تلاش نکند، دنیا نیز او را نادیده خواهد انگاشت».


 

ژان شاره، نخست وزیر لیبرال کبک معتقد است تجربیات خوبی از دهه ۹۰ به دست آورده است. او در حاشیه این گردهمایی به خبرنگاران گفت:« وضعیت اقتصادی دولت فدرال نسبت به سالهای ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ بسیار متفاوت شده است. من در آن زمان نیز در دولت بودم و در مقایسه با آن زمان معتقدم آقای هارپر قصد دارد به سختی کار کند . من نیز از او خواستم به عنوان یک همکار با ما در ارتباط باشد و از نقطه نظرات و طرح های تمامی نخست وزیران در پیشبرد بهتر اهداف، استفاده کند».


 

گودون کمپل، نخست وزیر استان بریتیش کلمبیا نیز بیان کرد: «امروز زمان دیگری را سپری می کنیم. باید سعی کنیم از مشکلات اقتصادی بکاهیم. ما باید نسلی باشیم که کسری بودجه را از میان می برد».