تعدادی از معروف ترین وکلای انتاریو که سمت مشاوره حقوقی در بررسی تعاریف بیمه  ای را داشتند در یک عملیات هماهنگ نسبت به تصمیم گیری اخیر سازمان دولتی امور مالی و بیمه ای انتاریو اعتراض و دسته جمعی استعفا دادند.

داستان از این قرار بود که اخیرا ستاد مشترکی بین کارشناسان بیمه ای و حقوقی تشکیل شده بود تا با کمک از نظریه پزشکان متخصص به یک تعریف در مورد صدمات بدنی فاجعه آمیز برسند.

سازمان دولتی امور مالی و بیمه ای انتاریو به دلایل بسیار در صدد است تا تعاریف را محدود و غرامات در تعهد صندوق های بیمه ای را محدود کند. همه این موارد به بیمه های اتومبیل و در محدوده انتاریو ختم می شود.

یکی از وکلای سرشناس به نام ریچارد  هالپرن عنوان کرد که با قانونی شدن این الحاقیه تمامی کسانی که در سوانح رانندگی دچار صدمات بدنی شدند و احتیاج به مراقبت و مداوا دارند از این حق قانونی که بابت آن حق بیمه دادند محروم خواهند شد و بایستی تا آخر عمر برای بقای  خود از منابع مالی داخلی هزینه کنند یا سربار اقوام و نزدیکان شوند از این رو برای اعتراض به این نوع نگاه غیر حرفه ای تصمیم مشترکی گرفتیم که با صدای بلند اعتراض کرده و استعفا دهیم.

در ادامه در راستای تعاریف حقوقی مربوط به صدمات بدنی و جانی  بایستی یادآور شد که سالها است که صدمات روحی و درد حاصل از تصادفات رانندگی در انتاریو غیر قابل بررسی و در پوشش بیمه اتومبیل نیست. البته اخیرا یکی از کارشناسان حقوقی بلند پایه انتاریو به این مطلب اعتراض و از دولت خواسته نگاه دوباره ای به بررسی این خواسته قانونی صدمه دیده گان بکند. در ۱۲ جون ۲۰۱۲ سازمان دولتی امور مالی و بیمه ای انتاریو از وزارت خانه ذیربط  خواست تا بدون توجه به نظریه های مشاورین حقوقی در جهت محدود کردن صدمات بدنی فاجعه آمیز اقدام کند.

 

تعریف صدمات بدنی فاجعه آمیز: از نظر پزشکان معتمد بیمه صدمه فاجعه آمیز آن است که مجروح در حادثه رانندگی به آستانه صدمه پذیری رسیده باشد به عبارت دیگر  کلیه صدمات  نخاع و اعصاب که منجر به فلج مصدوم شود یا موارد صدمات مغزی که  کنترل بدن مصدوم دیگر وجود نداشته باشد یا از دست دادن دست و پا یا اعضاء اصلی

بدن و از بین رفتن قدرت بینایی و نابینا شدن مصدوم از موارد صدمات بدنی و جانی  فاجعه آمیز است. در ادامه تفسیر این قانون تا به حال اگر موارد مشابهی دیده می شد که  اثرات نزدیک به تعاریف مطرح شده داشت و حاصل آن موارد با مصدوم تا آخر عمر باقی  بود قضات و کارشناسان بیمه ای آن موارد را هم به مانند صدمات بدنی فاجعه آمیز می دیدند و غرامت را در محدوده بیمه انتاریو پرداخت می کردند.

ولی در صورت تصویب شدن این الحاقیه از حالا به بعد فقط مواردی که در تعریف قانون  آمده مشمول پرداخت خواهد شد و موارد مشابه حذف می گردد

 آستانه صدمه پذیری     Threshold

سازمان دولتی امور بیمه ای و مالی انتاریو            FSCO

فرهاد فرسادی بروکر انواع بیمه

ffdrsadi@sympatico.ca