شهروند آرش عزیزی: مرکز بین المللی حقوق بشر در ایران (آی سی اچ آر): جیسون کنی، وزیر شهروندی، مهاجرت و چند فرهنگی کانادا در نامه ای به حسن زارع زاده اردشیر، ریاست مرکز بین المللی حقوق بشر در ایران گفت در حال بررسی باز کردن بخش پذیرش مدارک ویزا در تهران هستیم.  این نامه که روز گذشته به دفتر آی سی اچ آر رسیده است تلاش دارد تا نگرانی های جامعه ایرانی را پایان دهد.

مرکز بین المللی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ مه در نامه ای به آقای جیسون کنی به بسته شدن دفتر ویزا و مهاجرت در تهران اعتراض کرده و نوشته بود ما باور نداریم که بستن دائمی دفتر ویزا در تهران، با توجه به تاثیرات آن روی جامعه ایرانی، تصمیم بهینه ای باشد. حال اقدام شما در نتیجه مشکلات مالی باشد یا محدودیت های معاملات مالی میان دو کشور.

جیسون کنی وزیر مهاجرت و شهروندی

حسن زارع زاده اردشیر، رییس مرکز بین المللی حقوق بشر در ایران در این نامه خطاب به وزیر نوشته بود: این اقدام (بسته شدن دفتر مهاجرت در تهران) خلاف حقوق بشر است. ما از تحریم های دیپلماتیک علیه نظام جمهوری اسلامی حمایت می کنیم ولی باور داریم که بسته شدن دفتر ویزا تنها ایرانیان را در تنگنا قرار می دهد.

آقای جیسون کنی، وزیر شهروندی و مهاجرت کانادا در پاسخ به این نامه نوشته است: من می دانم که انتقال دفتر ویزا از تهران به آنکارا در جامعه مقداری نگرانی ایجاد کرده است. بدین دلیل من از کارکنان اداره ی شهروندی و مهاجرت خواسته ام تا امکان باز کردن بخش پذیرش مدارک ویزا ( visa application centre VAC ) را در تهران بررسی نمایند که در این بخش متقاضیان می توانند فرم درخواست ویزا را تکمیل و هزینه مربوطه را پرداخت و پاسپورت خود را در تهران تحویل دهند.