شکافی که نمودار ارزش ها به وجود آورده

شهروند علی شریفیان: ۴۳ درصد مردم کبک مخالف و ۴۲ درصد موافق نمودار ارزش های کبک هستند. نتایج یک نظرسنجی که به وسیله بنگاه سنجش افکار لژر مارکتینگ برای ژورنال دو مونرال انجام و در شماره روز دوشنبه این روزنامه پرخواننده کبک، منتشر شده خبر از شکافی بی سابقه در میان مردم این استان فرانسه زبان کانادا می دهد.

PQ-racism

این نظرسنجی پس از روز سه شنبه دهم سپتامبر، روزی که حزب کبکی ها لایحه خود را به مجلس ملی کبک ارائه کردند، با شرکت ۲۰۰۰ نفر در روزهای ۱۳ و ۱۴ سپتامبر انجام شده است. ضریب خطای آن بر حسب احتمالات ریاضی به علاوه و منهای دو و دو دهم درصد اعلام شده است. با درنظر گرفتن این فاکتور عملا مردم جامعه کبک با نموداری که عرضه شد، نصف به نصف، رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند. ۴۳ درصد فرانسه زبان با نمودار موافق و ۴۲ درصد مخالفند. نمودار در میان انگلیسی زبان ها تنها ۱۵ درصد طرفدار دارد و ۷۲ درصد مخالف آن هستند.

نتایج نظرسنجی درباره درجه مقبولیت احزاب سیاسی کبک در میان مردم هم تصویر قابل تأملی به دست داده است. حزب لیبرال ۳۶ درصد و حزب کبکی ها، به رغم اینکه لایحه نمودار ارزش های کبک آنها را نیمی از مردم قبول دارند، اما با اختلافی ۳ درصدی از سوی ۳۳ درصد رای دهندگان پشتیبانی می شود. حزب ائتلاف برای آینده کبک، ۱۸ و حزب همبستگی کبک از ۹ درصد آرای مردم برخوردارند. بقیه احزاب و سازمانهای سیاسی تنها ۴  درصد طرفدار دارند.

بحث، بررسی و مناظره درباره این لایحه جنجالی  از سوی نمایندگان بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۷ سپتامبر، در اولین نشست مجلس بعد از تعطیلات تابستانی مجلس ملی کبک آغاز شده است.