شهروند ۱۱۸۴
فن مدیریت ریسک از صنعت و اقتصاد پا فراتر گذاشته و در الگویی بسیار نو قادر است خوشبختی ما را در زندگی خانوادگی نیز بیمه نماید

همانطور که مستحضر هستید بیمه یکی از راههایی است که در روشهای علمی مدیریت ریسک دیده میشود و میتوان آن را زیر مجموعه ای از مدیریت ریسک دانست.

در این مقاله در ابتدا سعی خواهد شد ریسکهایی را که قادرند در زندگی خانوادگی هر یک از افراد جامعه تاثیر منفی گذاشته شناسایی و سپس با توسل به راههایی کاملا عملی از آثار زیانبار آن کاسته یا به طور کلی آنها را حذف نمود.


مهمترین عامل وجودی بین هر فرد و خانواده اش در چیست؟

 

قطعا شما هم به پایدار ترین و قویترین عنصر بشریت یعنی” عشق “اشاره خواهید کرد، اما این پدیده والا و ارزشمند آیا به تنهایی کافی است؟ ممکن است شرط لازم باشد ولی قطعا کافی نیست.

مهمترین ریسکی که حیات اجتماعی خانواده ها را تهدید میکند ریسک”عدم احترام ” است.

احترام متضمن روابط پایدار و مستدام است. لازم است کمی بیشتر راجع به این مطلب گفته شود.

دو فرد مستقل که با اکسیر الهی علاقه و عشق به هم متصل هستند از دیدگاههای متفاوت و ویژه ای برخوردارند و هر یک برای خود ارزشهای والایی را می پسندند.

شخصیت دادن به این ایده ها و آمالها (حتی اگر به نظر خیلی ها واقعی نباشد)متضمن رابطه ای پایدار و ناگسستنی است.

پشتیبانی از ایده و عقیده طرف مقابل چنان اثرپذیری در زندگی خانوادگی دارد که هیچ ریسکی قادر نخواهد بود شالوده زیبای زندگی را از بین ببرد.


این استحکام و پایداری قادر است هر یک از ما را در مقابل عوامل بیرونی از قبیل:

دخالتهای بی مورد اطرافیان و شداید و تلخی های زندگی و عوامل درونی از قبیل اندوه و نگرانی و افسردگی مصون بدارد.

بواقع احترام را چطور میتوان تعریف کرد؟

عینیت دادن و به رسمیت شناختن شایستگی ها و سعی در درک متقابل در تعریف ها و ایجاد نقاط مشترک بیشتر با طرف مقابل را احترام نامند.

احترام جوهره زندگی و تداوم بخش آن است. درجه احترام به مراتب بالاتر از محبوبیت و شهرت و قدرت است. شاید بتوان اذعان کرد که لازمه همه عوامل ذکر شده در احترام خلاصه میشود.

مازلو یکی از اندیشمندان عصر حاضر بالاترین نیاز فردی را بعد از غذا و مسکن در احترام میبیند و معتقد است افراد مختلف با نکته نظرهای متفاوت اگر همه چیز هم داشته باشند ولی از احترام دیگران برخوردار نباشند حاضرند شالوده زندگی خود را به هر قیمتی تغییر دهند تا از این موهبت بزرگ برخوردار شوند.

حال که تعریف احترام را دریافتیم بایستی به عواملی (ریسک ها)که به بی احترامی معروف هستند نیز اشاره نماییم که از آنها برحذر باشیم:


بی اعتبار کردن، سخنان فرد را قطع کردن، بی اعتنایی کردن، تمسخر کردن، ارعاب کردن/ تهدید کردن، هراساندن، قلدری کردن، تشر زدن، انتقاد کردن/ عیبجویی، ملامت کردن، نفی کردن و غر زدن، کنترل کردن /جلوگیری از تصمیم گیری مستقل فرد، تحکم کردن، سلطه گری تحمیل عقاید، برانگیختن احساس گناه و شرمساری در فرد، بدنام کردن، افترا زدن، رسوا کردن و افشاگری کردن، فریب دادن /دروغ گفتن، خیانت کردن/ صادق نبودن، وفادار نبودن، توهین کردن/ گستاخی کردن، ناسزاگویی، رنجاندن ، سوء رفتار کردن، صدمه زدن به حس امنیت و فردیت شخص.

در واقع فرد خاطی ناخودآگاه در صدد آنست که با خرد کردن شخصیت فرد مقابل، خود را مهمتر و برتر جلوه دهد و این ریسکی است که بایستی از آن کاملا بر حذر بود.


در خاتمه بایستی به یاد داشت تا با تبادل احترام و علاقه میتوان منزلت با شکوه خانواده را بیمه و آن را همیشه پایدار حفاظت کرد.


اعتماد و عشق محصول احترام است


farsadi@cirmco.com