به همت برخی از اعضا و گروه های فعال همگرایی جنبش زنان، فقط در یک روز حدود سه هزار نسخه از جزوات تشریحی ائتلاف همگرایی جنبش زنان …


شهروند ۱۲۳۱  پنجشنبه ۲۸ می  ۲۰۰۹


 عکس از نسرین جودکی

مدرسه فمینیستی: به همت برخی از اعضا و گروه های فعال همگرایی جنبش زنان، فقط در یک روز حدود سه هزار نسخه از جزوات تشریحی ائتلاف همگرایی جنبش زنان، میان شهروندان تهرانی توزیع شد.

روز شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸ با هماهنگی اعضای همگرایی جنبش زنان، تصمیم گرفته شد تا بر مبنای توافق عمومی در مورد «بهره گیری هوشمندانه از لحظه ها و ثانیه های تاریخی از فضای انتخاباتی»، از تجمع بزرگ اصلاح طلبان که به مناسبت سالروز دوم خرداد، در استادیوم آزادی برگزار می شود، کمال استفاده در جهت آگاهی بخشی و طرح مطالبات اساسی همگرایی جنبش زنان، صورت بگیرد و افزون بر گفتگوی چهره به چهره با مردم، جزوات تشریحی و بروشورهای همگرایی میان شهروندان تهرانی (که اکثریت تجمع کنندگان را جوانان پرشور تشکیل می دادند) توزیع گردد.

با این استدلال، به همت اعضا و فعالان جوان همگرایی، حدود سه هزار نسخه از این جزوات، تکثیر و آماده شد و در آن مراسم بین مردم توزیع گردید.

این تجربه موفق و انرژی بخش، وقتی در کنار برگزاری موفقیت آمیز کارگاه های آموزشی در شهرستان ها، و نیز برخورد متعهدانه و فعال اعضای همگرایی نسبت به بیان مطالبات به شکل حضوری، و تاکید مداوم و محکم بر مطالبات زنان در مواجهه«چهره به چهره» با مردم و با کاندیداهای ریاست جمهوری و نیز اعضای ستادهایشان، قرار می گیرد، جملگی این نوید و نتیجه را به دست می دهد که این ائتلاف بزرگ زنانه، آرام آرام در حال شکل دادن به نوع تازه ای از تلاش های دسته جمعی و مستقل زنانه در جامعه مدنی کشورمان است.