شهروند- این روزها عکس های فضای مجازی تیم برنت (Tim Brent)، بازیکن مشهور هاکی اهل تورنتو، خشم بسیاری از طرفدارانش را در سراسر کانادا برانگیخته است. او در عکس هایش بالای سر یک خرس گریزلی بسیار بزرگ نشسته است و از این شکار به خودش می بالد. همچنین در عکس دیگری از تجربه ی شیرین شکار یک گوزن حرف می زند و در زیر پاهایش پیکر بی جان گوزن غول پیکری دراز کشیده است.

 

این شکارها که در منطقه ی یوکان انجام شده است به گفته ی مقامات این منطقه غیرقانونی نیست و مطابق با قوانین و استانداردها و در فصل شکار اتفاق افتاده است. هرسال از اول آگوست تا پانزدهم ماه نوامبر شکارچیان می توانند در این منطقه به شکار خرس گریزلی و از اول آگوست تا ۳۱ اکتبر به شکار گوزن بپردازند، اما بسیاری از طرفداران برنت معتقدند شکار اگر برای تامین غذای مورد نیاز نباشد غیراخلاقی است و این بازیکن هاکی را به دلیل این رفتار سرزنش می کنند.

بسیاری از مردم عصبانی معتقدند بیشتر شکار مردم عادی تنها برای تفریح است وگوشت شکار اصلا به لذیذی گوشت عادی نیست و این افراد نیازی به تأمین خوراکشان از این طریق ندارند. تیم برنت سالها در NHL بازی کرده است.