کنفرانس بین المللی «در جستجوی دموکراسی در خاور میانه» که با حضور ٢۶ نفر از متخصصان از کشورهای مختلف خاورمیانه و شمال افریقا از تاریخ اول تا سوم ماه ژوئن در دانشگاه یورک برگزار شد، مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه را مورد بررسی قرار داد. هم اکنون تمامی جلسات کنفرانس در یوتیوب، در لینک های زیر قابل مشاهده است. تمامی جلسات بجز جلسه آخر که مشخصا در مورد ایران و به زبان فارسی است، به زبان انگلیسی است.

پنل فارسی کنفرانس دموکراسی در خاورمیانه ـ از راست: کاظم علمداری، نیره توحیدی، سعید رهنما

 

 

 

 

 

 

 

Welcome

Session I: The Changing Political Landscape in the Middle East and North Africa

 Session 2: Key Trends in Transition to Democracy in Arab Countries

Session 3 – Challenges and Opportunities for Women’s Movement

Session 4 – The Current and Expected Outcome of Political Transitions
and Transformation Beyond the Region

 Session 5 – The “Turkish Model”: Communalities, Differences, Prospects

Session 6 – Lessons Learned: Political Engagements and Transformation in Iraq and Iran

 پنل فارسی: سعید رهنما، کاظم علمداری، نیره توحیدی