شهروند ۱۱۵۲ ـ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۷
پرسش شهروند از احزاب و سازمان های سیاسی درباره مسائل روز ایران
اشاره:
با توجه به شرایط حادی که در منطقه و بویژه در رابطه با ایران به وجود آمده، شهروند به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان خود با دیدگاههای سازمان ها و احزاب سیاسی اپوزیسیون خارج کشور در این خصوص، با اکثر سازمان های سیاسی فعال پرسش های زیر را مطرح کرده است و از آنها خواسته تا در صورت تمایل به انعکاس نظراتشان در شهروند، پاسخ های خود را ارسال دارند که با اولویت دریافت چاپ شود.
سازمان ها و احزابی که در این رابطه مورد پرسش قرار گرفته، عبارتند از:
اتحاد جمهوریخواهان
جبهه ملی ایران
چریک های فدایی خلق ایران
حزب توده ایران
حزب دمکرات کردستان ایران
حزب حکمتیست
حزب کار ایران (توفان)
حزب کمونیست کارگری ایران
حزب کمونیست ایران
حزب مشروطه ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
سازمان فدائیان (اقلیت)
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
کومه له ـ حزب زحمتکشان کردستان ایران
کومه له

پس از ارسال پرسش ها با پست الکترونیکی، تعدادی از آنها برگشت خورد که مجددا به آدرس دیگری برایشان ای میل شد. حزب دمکرات کردستان ایران اولین سازمان سیاسی است که پاسخ های خود را ارسال کرده است.
هیئت تحریریه شهروند


لطفا نام خود و عنوان سازمانی تان را بنویسید و مختصری از بیوگرافی تان را شرح دهید.
ـ حسن شرفی هستم. در شهر مهاباد و در سال ۱۳۲۲ خورشیدی به دنیا آمده‌ام. در سال ۱۳۵۱ در رشته تاریخ از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده‌ام. از سال ۱۳۵۷ خورشیدی و به دنبال پیروزی مردم ایران در انقلاب همان سال فعالیت من در صفوف مبارزان حزب دموکرات کردستان ایران علنی شد. از سال ۱۳۵۹ به عضویت رهبری حزب درآمدم و در طول این ۲۷ سال مسئولیتهای گوناگونی در رهبری حزب به عهده داشته‌ام و اینک عضو دفتر سیاسی و جانشینی دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران هستم .

موضع حزب شما در قبال خطری که امروزه بر سر ایران سایه افکنده و آن حمله آمریکا به ایران است، چیست؟
ـ طبعآ هیچ ایرانی‌ای از خطری که امروزه متوجه کشور ماست خوشحال نیست. حمله هر کشور بیگانه‌ ای به ایران خسارت و تلفات غیر قابل پیش بینی را به دنبال خواهد داشت و در ایجاد چنین بحرانی قطعآ جمهوری اسلامی ایران سهم قابل توجهی را دارا است.

رابطه ی حزب شما با دیگر گروه ها و احزاب اپوزیسیون خارج کشور چگونه است؟ آیا با همه آنها بر سر میز مذاکره و تبادل نظر خواهید نشست؟
ـ روابط حزب دموکرات کردستان ایران با سایر سازمانهای اپوزیسیون خارج از کشور روابطی نزدیک و در چهارچوب مناسبات دوستانه با اکثر این نیروها و عادی با تعداد کمتری از آنان است. حزب دموکرات کردستان ایران آماده دیالوگ و بحث و بررسی اوضاع ایران با همه سازمانهای اپوزیسیون ایرانی است ولی همکاری با هر نیرویی را منوط به میزان باور آن حزب یا سازمان به دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و تامین حقوق ملی همه ملیتهای ایرانی می‌ داند.

آیا برای نظام ایدئولوژیک در ایران آینده ای می بینید؟
ـ حزب دمکرات کردستان ایران بر این باور است که نظام ایدئولوژیک نمی‌تواند مساوات، عدالت و دموکراسی را در ایران تحقق بخشد، زیرا که پیروان ایدئولوژیک حاکم از شرایطی ویژه برخوردار خواهند بود و دیگران غیر خودی به حساب خواهند آمد و تبعیضات کماکان باقی خواهند ماند، آنگونه که اینک شاهد آن هستیم.

چه موضوعاتی برای حزب شما در اولویت قرار دارد؟
ـ مسئله دموکراسی، رعایت حقوق بشر، عدالت اجتماعی، برابری حقوق زن و مرد در خانواده و در جامعه، جدائی دین از دولت، پلورالیزم و تحقق حقوق ملی ملیتهای ایرانی از موضوعاتی هستند که برای حزب دموکرات کردستان ایران در اولویت قرار دارند.

تقریبا اکثر احزاب سیاسی اپوزیسیون مخالف برپایی زندان و اعدام و شکنجه هستند. فرض کنیم شما به قدرت رسیدید، با مخالفانتان چه رفتاری خواهید داشت؟
ـ همه احزاب و سازمانهای سیاسی یا اکثر آنها اگر با مجازات اعدام و زندانی سیاسی مخالف باشند امری طبیعی بنظر می‌رسد لیکن وجود بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها را در دمکراتیک ترین کشورها و سیستم‌ها هم نمی‌توان انکار کرد، زیرا در هر جامعه‌ ای ممکن است افراد متخلف وجود داشته باشند، ولی در نظامی دمکراتیک باید بر اساس قانونی نشات گرفته از بطن دمکراسی و رعایت حقوق بشر و برخورداری از وکیل و…با آنان رفتار شود.
فکر می‌کنم هر حزبی که قدرت سیاسی و اداره کشور را در دست گیرد به نام خود آن حزب بیاید برخوردی با مخالفان خود داشته باشد. درست است شاید یک حزبی به شیوه‌ای دمکراتیک به سلطه‌ نایل آید ولی مجاز به برخورد غیرقانونی با مخالفان خویش نخواهد بود. مخالفان آن حزب اگر در چهارچوب قانونی دمکراتیک به مخالفت با حزب حاکم بپردازند حق مسلم آنان است لیکن اگر راه های غیر قانونی در پیش گیرند باز هم این حزب حاکم نیست که با آنان برخورد می‌ کند، بلکه این قانون است که باید به رفتار اینگونه مخالفان رسیدگی کند.

در رابطه با مسئله ملیت های ایران(ترک، کرد، عرب، بلوچ و…) ، حزب شما چه راه حلی را مناسب می بیند؟
ـ ایران از ملیتهای فارس، آذری، کرد، بلوچ و عرب و ترکمن تشکیل شده است که در یک نظام دمکراتیک شایسته است حقوق ملی شان تحقق یابد. در چنین شرایطی حزب دمکرات کردستان ایران، ایرانی دمکراتیک و فدرال بر مبنای ملی و جغرافیایی را سیستمی مناسب‌تر می‌داند و در جهت تحقق چنین نظام و سیستمی تلاش کرده و می کند.


با مسئله زبان مادری چگونه برخورد می کنید و چه حقوقی برایش درنظر می گیرید؟
ـ به نظر حزب دمکرات کردستان ایران زبان فارسی زبان مشترک و ارتباطی همه ایرانیان خواهد بود و زبان مادری هر کدام از ملیتهای ایرانی در منطقه تحت اداره خود زبان رسمی خود منطقه و به رسمیت شناخته شده از سوی حکومت مرکزی خواهد بود.

فکر می کنید در داخل ایران و بویژه برای نسل جوان چقدر شناخته شده هستید و چقدر مردم به رهنمودهای شما توجه و عمل می کنند؟
ـ حزب دمکرات کردستان ایران با ۶۲ سال سابقه مبارزاتی برای اکثر مردم ایران شناخته شده است بویژه در کردستان ایران از محبوبیت کم نظیری برخوردار است و چون شعارها و عملکردهای حزب از خواستها و مطالبات سیاسی و اساسی مردم کردستان ایران نشات گرفته است همواره رهنمودهایش برای همه مردم کردستان بویژه نسل جوان آن با استقبال پذیرفته می‌شود و بدان عمل می کنند.