شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه این هفته وزارت بهداری انتاریو اعلام کرد امروز لایحه ای را به مجلس ارائه می کند

که بر اساس مفاد آن تمام ممنوعیت هایی که شامل سیگار و دخانیات است، شامل « ای سیگارت» هم خواهد شد. از جمله کسانی که ۱۹ سال کمتر دارند نمی توانند این نوع سیگار را خریداری کرده و بکشند.

در این کنفرانس خبری همچنین اعلام شد همانطور که قبلا به تصویب رسیده از روز اول ژانویه سال ۲۰۱۵ کشیدن سیگار و یا مصرف دخانیات در بسیاری از اماکن عمومی ممنوع خواهد شد. این قانون شامل ای سیگارت هم می شود. در این لایحه دولت همچنین قصد دارد مواد تازه ای بگنجاند که بر اساس

E--cigarette

آنها بتوان با سیگارهای نعنایی و مانند آن هم مبارزه بشود. گروهی بر این باورند که کشیدن ای سیگارت کم ضرر است یا اصلا ضرر ندارد و به ترک سیگار کمک می کند، اما تا کنون به طور علمی چنین چیزی ثابت نشده است.

پیش از انتاریو، نوا اسکاشیا تنها استانی بوده است که ای سیگارت را با ممنوعیت های مشابه قانونی روبرو کرده و بقیه استانهای کشور منتظر وزارت بهداری فدرال و تصمیمات آن در این زمینه هستند.

کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو گفته است بر اساس آمارهای وزارت بهداری انتاریو هر ساله ۱۳ هزار انتاریویی قربانی کشیدن سیگار و مصرف دخانیات می شوند. پزشکان انتاریو از این تصمیم دولت استقبال کرده اند.