شماره ۱۱۹۲ ـ ۲۸ آگوست ۲۰۰۸
بیمه های مسافرتی
Travel Insurance
در چه حالت بیمه های مسافرتی مربوط به ویزیتور به کانادا باطل می شوند؟
۱ـ تاریخ برگشت متقاضی بیمه (بیمه شونده (Insured
۲ـ در مورد افرادی که مقیم دائمی (Landed Immigrant) هستند، تاریخ و زمانی که پوشش بیمه اجتماعی استان در خصوص استان انتاریو (OHIP) شروع می شود.
۳ـ تاریخ و زمانی که فرد متقاضی بیمه (Insured) به سن ۸۶ سال برسد.(در اکثر شرکت ها)
۴ـ حداکثر مهلت زمان مشخص شده در بیمه نامه که صادر شده است.

از دیگر سئوالهای مطرح این است که آیا می توان بیمه نامه را تمدید کرد؟
در جواب باید گفت بله، البته در صورت نداشتن مطالبه پول از شرکت بیمه (با این همه سیاستهای شرکت های مختلف بیمه متفاوت است) و برای این کار بین ۱۰ روز تا ۴۸ ساعت این امکان برای بیمه شده (Insured) باقی است که بتواند قبل از انقضای قرارداد بیمه نامه را تمدید کند.

مراجعه به پزشک
در دو حالت مراجعه به پزشک انجام می شود:
۱ـ جهت ویزیت و کنترل در حالت اضطراری
۲ـ در ادامه و مراقبت پس از خروج از بیمارستان

تشخیص بیماری
بی شک پزشک جهت تشخیص بیماری نیاز به نتیجه آزمایشاتی نظیر آزمایش خون، ادرار ، عکسبرداری(X-Ray) و . . . دارد، که در این صورت قابل پوشش از طرف شرکت بیمه است.
آزمایشاتی نظیر ام آر آی (MRI)، سونوگرافی، و توموگرافی در بعضی از شرکتهای بیمه می بایست قبل از آزمایش به تایید شرکت بیمه برسد.

پرستار خصوصی
در صورت نیاز و تجویز پزشک معالج و همچنین تاییدیه شرکت بیمه پوشش پرستار خصوصی در منزل از دیگر امکاناتی است که می توان از بیمه انتظار داشت. در این خصوص هم طبق روال، سیاستهای شرکت بیمه با یکدیگر متفاوت است.

سرویس آمبولانس
در صورت نیاز و حالت اضطراری (۹۱۱) پوشش فوق قابل استفاده است.

دارو
خارج از پوشش دارو در بیمارستان، در صورت نیاز بنابه تجویز پزشک معالج دارو، سرم، سرنگ و تزریقات تا سقف ۵۰۰ دلار طبق تجویز و نسخه دکتر معالج برای هر مورد بیماری، در طی ۳۰ روز دوره بیماری از داروخانه ی رسمی قابل خرید و تحت پوشش بیمه است.

قابل ذکر است که:
در مورد دریافت هزینه دارو، و یا موارد مربوطه می بایست اصل نسخه و اطلاعاتی نظیر اسم پزشک معالج، تاریخ و مشخصات دارو تهیه شده باشد.

وسایل پزشکی و درمانی
طبق نظر و تاییدیه شرکت بیمه، پوشش وسایل پزشکی، عصا، وسایل شکسته بندی و یا احیانا در صورت نیاز اجاره صندلی چرخدار شامل خواهد بود.

سرویس و خدمات پزشکی
سرویس های کایروپراکتور ـ فیزیوتراپی ضمن پوشش از جانب شرکت بیمه تا سقف مجاز ۵۰۰ دلار قابل پرداخت خواهد بود.

دندانپزشکی
تا سقف حداکثر ۳۰۰۰ دلار در صورت حادثه و آسیب که توسط پزشک معالج و یا دندانپزشک تایید شده باشد، مورد پوشش، ترمیم و جابجایی دندان طبیعی و همچنین دندان مصنوعی که به صورت دائمی باشد.

درد دندان
تا سقف حداکثر مقدار مجاز ۵۰۰ دلار جهت درد دندان قابل پرداخت خواهد بود.
قابل ذکر است روکش دندان (Crown) شامل نمی شود.

جابجایی هوایی
در صورت نیاز فوری و با تاییدیه از طرف شرکت بیمه جابجایی هوایی به نزدیکترین امکانات پزشکی در یکی از بیمارستانهای کانادایی و یا بستری و معالجه شدن در بیمارستان کشور اصلی بیمه شده.

فوت
پوشش بیمه مسافرتی (ویزیتور به کانادا) در صورت فوت، هزینه ای تا سقف ۱۰۰۰۰ دلار جهت هزینه های ذیربط و جابجایی به کشور مبدا و یا تا سقف ۴۰۰ دلار جهت هر گونه مراسم تدفین و یا خاکسپاری پرداخت می کند.
قوانین متفاوتی در شرکتهای بیمه در این خصوص می تواند وجود داشته باشد.
به ادامه مطالب درخصوص محدودیت های بیمه در شماره های آینده توجه فرمایید.


* محمد رحیمیان کارشناس بیمه و سرمایه گذاری است.
ایمیل نویسنده:
info@insufin.com