شماره ۱۲۰۵ ـ پنجشنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۰۸

امکانات بی نظیری که بعد از مهاجرت به کشور کانادا نصیب هر یک از ما ایرانیان شده است بسیار است از آن جمله استفاده از مزایای بیمه سلامتی، کمک های دولتی برای رشد صندوق های بیمه تحصیلی فرزندان، کمک های فدرالی به صندوق های حمایتی برای اقشار کم درآمد و نظارت بر عملکرد سازمان های مالی ـ بیمه ای در جهت حفظ حقوق سرمایه گذاران و بیمه شدگان بخش های خصوصی بیمه ای را می توان نام برد.

خوشبختانه موارد یاد شده تنها امکاناتی نیست که نصیب شهروندان کانادایی می شود. از چند سال پیش تعدادی از منتقدان و دست اندرکاران بیمه و سرمایه گذاری روی طرحی شروع به فعالیت کردند که نشأت گرفته از طرح بیمه تحصیلی فرزندان بود. ایشان معتقد بودند که اگر فرزند عقب مانده ذهنی یا جسمی در خانواده ای هست او هم به همان اندازه می بایستی از مزایای مشابه منتفع شود.

به عبارت دیگر اگر فرزند عقب مانده امکان ادامه تحصیل ندارد ولی بایستی به او این امکان را داد که بتواند در آینده روی پای خودش بایستد و از امکانات مالی مناسبی بهره مند باشد تا بتواند ازدواج کند و یا تا آخر عمر مستقل بوده و برای این منظور از صندوق های مکمل حمایتی برای تامین مالی بهره مند باشد.

موسسه آمار کانادا نشان می دهد که ۵۰۰ هزار عقب مانده ذهنی و جسمی در این کشور به سر می برند. این گروه هم اکنون می توانند از مزایای برگشت مالیات استفاده کنند یا به عبارتی والدین ایشان و یا قیم این گروه قادر است در پایان سال مالی با فایل کردن هزینه های فرد عقب مانده از برگشت مالیات به نفع ایشان بهره ببرد.

از جانب دیگر از سال ۲۰۰۷ قانونی به صورت آزمایشی در حال اجرا است که عینا مشابه صندوق بیمه تحصیلی فرزندان است و برای عقب ماندگان طراحی شده و به صندوق سرمایه گذاری حمایتی عقب ماندگان معروف است.

دست اندرکاران معتقد هستند که رویه این صندوق تا سال ۲۰۰۹ به صورت قانون مدون درآمده و این گروه جامعه از آن بی بهره نخواهند بود.

ساختار عملکرد این صندوق بسیار ساده و اجرایی است و به این صورت است که هر کسی که از مزایای برگشت مالیاتی برای عقب ماندگان ذهنی استفاده می کند این امکان را دارد تا در این صندوق عضو شده و برای فرزند عقب مانده خود اقدام به سرمایه گذاری تا سقف ۲۰۰۰۰۰ دلار انجام دهد.

حایز اهمیت است که این مبلغ از مالیات معاف است و بایستی تا سن ۵۹ سالگی برای شخص عقب مانده در صندوق مربوطه حفظ شود. از آن سن به بعد فرد مزبور قادر است در قالب مقرری ماهانه یا به هر شکل دیگر که خودش یا همسرش یا اگر عقب مانده ذهنی باشد قیم او صلاح بدانند از این پول استفاده کند.

در صورت فوت عقب مانده قبل از ۵۹ سالگی به صورت تناسبی وجه مربوطه به ورثه تعیین شده واگذار می شود.

این ۲۰۰۰۰۰ دلار می تواند در یک مرحله و یا در طول سالیان تا سن ۵۹ سالگی در صندوق مربوطه پس انداز شود و همانطور که گفته شد هیچ مالیاتی به آن تعلق نمی گیرد. هم سرمایه گذار و هم کسی که بعدا از آن استفاده می کند از مالیات معافند.

صندوق سرمایه گذاری حمایتی عقب ماندگان هم مانند صندوق بیمه تحصیلی فرزندان از مزایای دولتی بهره مند است.

دولت کانادا به این صندوق برای هر نفر تا سن ۴۹ سالگی مبلغ ۷۰۰۰۰ دلار کمک می کند، البته به شرطی که والدین فرد عقب مانده نیز به واریز سهم خود اقدام کنند.

چنانچه بخواهیم کمی بیشتر وارد جزییات شویم بایستی به درآمد خانواده فرد عقب مانده هم توجه کرد. اگر درآمد والدین از مبلغ ۷۵۷۷۰ دلار در سال بیشتر باشد سهم دولت کاهش می یابد و در مقابل اگر از سطح درآمدی خاصی هم کمتر شود، امکان واریز مثلا سالیانه ۱۰۰۰ دلار تا مبلغ ۳۵۰۰ دلار وجود دارد.

البته نکته حایز اهمیت آن است که قیم یا پدر و مادر تا سن خاصی امکان سرپرستی فرد عقب مانده را دارند و محدودیت درآمدی قاعدتا از این طرح حذف خواهد شد چون به ندرت اتفاق می افتد که درآمد فرد عقب مانده ای از مبلغ ۷۵۷۷۰ دلار بیشتر شود.

دو نوع پس انداز در این صندوق حمایتی پیش بینی شده است.

اول: سرمایه گذاری کوتاه مدت

دوم: سرمایه گذاری بلند مدت و برای تمام عمر

در نوع اول سرمایه گذاری دوره خاصی برای شخص عقب مانده مثلا ۱۰ سال در نظر گرفته می شود و سپس با توجه به نیازهای بررسی شده در طول آن ۱۰ سال عمل سرمایه گذاری تحقق خواهد یافت و در پایان مدت مزبور سرمایه که شامل اصل پول به انضمام بهره و کمک های دولتی است به فرد مورد نظر پرداخت می شود.

این نوع سرمایه گذاری با توجه به نوع عقب ماندگی فرد بستگی داشته و قابل طراحی است و در اکثر موارد برای گروه هایی است که امید به زندگی آنها زیاد نبوده و احساس می شود که با رشد نقدینگی و افزایش سرمایه گذاری ۱۰ ساله فرد مورد نظر بتواند تا آخر عمر محدود خود بدون حمایت مالی دیگران زندگی کند.

در نوع دوم سرمایه گذاری پیش بینی می شود که فرد عقب مانده از عمر طبیعی بهره مند است و نیاز است که برای دوره بیشتری برایش سرمایه گذاری کرد. این صندوق تا سن ۶۰ سالگی امکان پذیرش پول را داراست.

با قانونی شدن عملکرد این صندوق ها بیشتر درمی یابیم که حفظ حقوق همه اقشار مختلف جامعه در کانادا در اولویت است و همین گونه مسایل است که خانه دوم ما یعنی کانادا را جذابترین کشور دنیا کرده است.

۱-Disability Tax credit (
DTC)

۲-Registered Disability Saving Plan (RDSP)

۳-Canadian Disability Saving Grant (CDSG)

۴-Disability Assistant Payment (
DAP)

۵-Life time Disability Assistant Plan (LDAP)

۱-معافیت و برگشت مالیاتی عقب ماندگان

۲-صندوق سرمایه گذاری و پس انداز عقب ماندگان

۳-وامها و بورسیه های پس اندازی دولتی عقب ماندگان در کانادا

۴-پرداختهای کوتاه مدت حمایتی عقب ماندگان

۵-پرداختهای تمام عمر و بلند مدت حمایتی عقب ماندگان
فرهاد فرسادی ـ کارشناس ارشد بیمه


farsadi@cirmco.com