شماره ۱۱۹۲ ـ ۲۸ آگوست ۲۰۰۸
گلوب اند میل ـ ۲ آگست۲۰۰۸

روزنامه ی مشهور “گلوب اند میل” چاپ کانادا، گزارش مفصلی دارد پیرامون نقش سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (آی. اس. آی) در قبال تروریسم و ناامنی در افغانستان که آن را در شماره ی دوم ماه آگست جاری به چاپ رسانیده است. بخشی از این گزارش مفصل را به فارسی برگردانیده و تقدیم خوانندگان ارجمند هفته نامه ی وزین شهروند مینمایم:

برخلاف پرنسیپ های یک سازمان جاسوسی که کارهایش باید کاملا پنهان بماند، آی. آس. آی(سازمان اطلاعات نظامی پاکستان)، توجه زیادی را به خود معطوف گردانیده است. آی. اس. آی به خاطر آنکه نخواسته تروریسم در پاکستان را تحت کنترل درآورد، از طرف حکومت امریکا مورد توبیخ قرار گرفته است. اخیرا پاکستان، پس از سالها انکار، به آنچه اعتراف میکند که دیگران همیشه میگفتند. یکی از وزرای حکومت پاکستان به نام شری رحمن اظهار داشت: شاید هنوز اجنت هایی در آی. اس. آی وجود داشته باشد که تعلقاتی به طالبان دارند. آنها شاید اقدامات خودسرانه مطابق به میل خودشان و مغایر منافع و پالیسی های حکومت پاکستان انجام میدهند که ایجاب میکند آنها را شناسایی نموده ریشه ی شان را بکشیم.
… هر کسی که گذشته ی آی .اس.آی را میداند، میپذیرد که این ، یک افشاگری محض نیست، بلکه مناصفه ی یک حقیقت است. در سازمان آی.اس.آی خودمختاری شخصی وجود ندارد که کسی از آن طریق با طالبان کار کند، مگر خود سازمان مذکور. آی.اس.آی و نیروهای نظامی پاکستان که برای آن کار میکنند، اصلا ایالات متحده و حامد کرزای در افغانستان را نمیخواهند، زیرا آنها معتقدند که پاکستان باید سرنوشت ملت و امنیت خود را خودش به دست داشته باشد. نیروی نظامی پاکستان به اشتغالات امریکا در منطقه اعتماد ندارد. نیروی مذکور همچنان به حکومت آقای کرزای که با هند، این همسایه ی متخاصم پاکستان نزدیکی دارد، اعتماد کرده نمیتواند.
ژنرال حمید گل که از زمره ی روسای مشهور و متقاعد آی. اس. آی میباشد، اظهار میدارد که هیچ کس در پاکستان نمیخواهد پیروزی امریکا را مشاهده نماید. امریکا آرزو دارد ما را نوکر هندوستان بسازد.
آقای استیفن کپس معاون مدیر سی. آی . ای در ماه جولای (گذشته) سفری به پاکستان داشت و اسناد موثقی را با خود حمل میکرد که نقش آی.آس.آی یا سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در حمایت از طالبان را به اثبات میرساند، بویژه ، وی برای اشفاق کیانی فرمانده نیروهای مشترک آن کشور ثابت نمود که آی.اس.آی همکاری با گروه تروریستی ملاحقانی را ادامه میدهد. گروهی که در سالهای ۱۹۸۰ میلادی به قصد جهاد ایجاد گردید و مورد لطف و حمایت آی.اس.آی و سی. آی. ای قرار داشت. ملاحقانی همچنان به انتقام گیری، غارت و ویرانگری اش در داخل افغانستان ادامه میدهد. برای حکومت پاکستان ممکن نیست حمایتش از او را دریغ نماید.
… اخیرا گفته شد که حکومت انتخابی پاکستان سعی به عمل آورده تا سازمان جاسوسی آی.اس.آی را تحت اداره ی حکومت ملکی قرار دهد، بنابر آن، دستوراتی در این زمینه به وزارت کشور صادر کرده است، ولی مادام که این موضوع به ژنرال کیانی فرمانده ی نیروهای مشترک آن کشور گوشزد گردید، وی شدیدا عصبانی شده در نیمه های شب به یوسف رضا گیلانی نخست وزیر آن کشور گفته تا این اقدام را متوقف سازد و لهذا، ساعت ۳ صبح، نامه ی جدیدی مبنی بر انصراف از چنین تصمیمی عنوان وزارت کشور صادر شد. نکته ی معترضه اینست که آی.اس.آی ناظر حکومت بوده و اداره ی حکومت موجوده که توسط بخش نظامی لطمه دیده و خیلی ناتوان است، از شکل ظاهری گزارش نیروی نظامی دفاع مینماید.
آی.اس.آی طی سه دهه ی اخیر، گروه های بنیادگرای اسلامی را در خارج و داخل کشور در راه انجام دادن کارهای ناروا ، بخصوص علیه افغانستان و هند بسیار استعمال نموده است. از زمره ی اقدامات مهم آن، ایجاد تشکیلات مجاهدین بر ضد عساکر روسی و گروه طالبان بود که قدرت را در میانه ی دهه ی نود در افغانستان قبضه کردند، اما قرار بود حکومت پاکستان و سازمان جاسوسی آن (آی.اس.آی) پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر در کنار ایالات متحده ی امریکا علیه تروریسم بایستد، ولی این سازمان، نه تنها علیه تروریسم کاری انجام نداد، بلکه شبه نظامیان طالبان را به مثابه ی پیاده ی شطرنج در دست نگهداشت تا از یک طرف افغانستان را دچار پروبلم گذاشته برای امریکا محدودیت ایجاد نماید، از سوی دیگر، در کشور هند، این رقیب دیرینه اش نفوذ داشته باشد. طالبان به مثابه ی ابزار به دست پاکستان، به خاطر نگهداشتن افغانستان در چنگ اسلام آباد میباشند. در غیر آن، پاکستان میان دو کشور (افغانستان و هندوستان) خورد خواهد شد. این ، در واقع ، یک دکترین نظامی به خاطر نجات ملی است تا رعایت یک ایدئولوژی بنیادگرایی .

یادداشت مترجم : این گزارش و سایر گزارشات منابع موثق، یک بار دیگر ثابت میسازد که حکومت پاکستان از طریق سازمان اطلاعات نظامی آن کشور که قبلا توسط انتلجنت سرویس انگلیس، سی .آی. ای و موساد اسراییل به حد کافی تقویه شده است، در ایجاد، پرورش، حمایت و صدور تروریسم به منطقه و حتا به سایر نقاط جهان نقش اساسی داشته، به مثابه ی منبع اصلی تروریسم جهانی شناخته شده است، اما با آنهمه، ملاحظه میشود که مقامات امریکایی، چنین حکومتی را به جای مجازات لازم ، هنوز هم با مساعدت های بلیون دالری اش، مورد حمایت و تفقد قرار داده و میدهد.