مستأجر برابر قرارداد اجاره بایستی هزینه مصرف آب و برق و گاز (یا برخی از آنها را) پرداخت نماید، ولی اگر پرداخت نکرد، یا مرتباً با تأخیر پرداخت می کند. چه باید کرد؟

اول این که آیا مالک متعهد به ارائه خدمات برق و گاز و آب می باشد؟

پاسخ این است که اگر در قرارداد اجاره؛ شما متعهد به ارائه این خدمات به مستأجر باشید (به صورت اجاره Inclusive) یا اجاره به شرط این که آنها قسمتی را پرداخت نمایند و این سرویس ها هنوز به نام شما باشد؛ در نتیجه حتی در صورت عدم پرداخت سهم، توسط مستأجر، شما بایستی به ارائه این خدمات ادامه دهید. ولی می توانید با مراجعه به Tenant Landlord Board (TLB) با پر کردن فرم مربوطه به مستأجر اخطار بدهید که نسبت به پرداخت سهم خود برابر قرارداد اجاره اقدام نماید.

 

در صورت ادامه وضعیت به شما اجازه داده می شود که نسبت به تخلیه مورد اجاره (پس از پروسه مربوط به آن)  اقدام نمائید.

 توجه داشته باشید عدم پرداخت مبلغ مورد توافق به شما این مجوز را نمی دهد که نسبت به قطع آب، برق یا گاز مستأجر اقدام نمائید، ولی اگر هنگام اجاره ملک خود شرط نمائید که مستأجر بایستی رأساً با مراجعه و تماس با شرکت های خدماتی آب، برق و گاز آنها را به نام خود نماید و منبعد مسئول پرداخت قبوض باشد، در نتیجه شما مستقیماً درگیر آن نخواهید بود.

در بعضی مناطق (مثلاً واترلو) عدم پرداخت مستأجر منجر به تماس با مالک و مسئول شناختن وی برای پرداخت می شود، ولی در GTA روال به این شکل است که در صورت عدم پرداخت قبوض (معمولاً گاز و برق) ابتدا به مستأجر اخطاریه فرستاده می شود و به وی ۶۰ روز مهلت می دهند سپس بعد از ۱۰ روز سرویس قطع می شود و برای وصل آن هزینه اتصال باید پرداخت شود. (حدود ۶۲ دلار)

چنانچه مستأجر هزینه مربوطه را پرداخت ننموده و محل را تخلیه کند، شرکت مربوط از طریق (Collection) به دنبال مستأجر خواهد بود و برای وصل مجدد به درخواست شما، مبلغی پرداخت نمی کنید.

آب مصرفی معمولاً همراه شارژ فاضل آب می باشد و عموماً توسط مالک پرداخت می شود مگر آن که در قرارداد در این مورد توافق دیگری شده باشد.

 در زمینه روابط مالک و مستأجر برای خدمات فوق گاهی مشکلات دیگری هم بوجود می آید مثلاً وقتی واحد اجاری کنتور جدا ندارد و این خدمات جزء اجاره است ولی مستأجر بیش از حد مصرف دارد و یا در زمینه مصرف علناً توجه نمی نماید. یا این که مستأجر متعهد به تماس با شرکت های فوق شده که نام خود را جایگزین نام مالک کند، اما پس از تحویل واحد اجاری مرتباً آن را به بعد موکول می نماید (همیشه در قرارداد اجاره باید ذکر شود اول وی این اقدام را نموده بعد کلید دریافت کند). در هر حالت تنظیم یک قرارداد اجاره کامل و توجه به همه این موارد در این قرارداد و استفاده از مشاور املاک با تجربه می تواند از مشکلات احتمالی آتی جلوگیری نماید.

*جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.