یکی از راه هایی که شرکت های بیمه برای تعیین حق بیمه در نظر می گیرند توجه به سابقه خسارتی جامعه و روند رو به رشد یا نزولی آن است. اگر تعداد و رقم پرداختی خسارت و غرامت رو به رشد باشد طبیعتا حق بیمه ها برای سال آتی نیز افزایش می یابد و در صورت کاهش درصد خسارات این روند برعکس خواهد شد. در ابتدا به نظر می رسد که این نگاه کلان به موضوع کمی ناعادلانه باشد چرا که هر کدام از بیمه گذاران (خریداران بیمه) در تلاش هستند تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هم به جامعه احترام بگذارند و هم با ارایه سابقه بهتر در پرداخت حق بیمه صرفه جویی نمایند. حال که ملاک بررسی فردی نیست پس امکان این مساله هم هست که هر فرد نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت شود و به قول کارشناسان بیمه ای احترام به اصول اخلاقی و رفتاری جامعه خدشه دار گردد.

برای جلوگیری از ایجاد این مساله اکچورها که عهده دار بررسی کوچکترین عوامل تشدید یا کاهش عوامل این چنانی هستند چاره را در ارایه تخفیفات ویژه به گروهی که اصطلاحا به بیمه گذاران وفادار معروف هستند می دانند.

بر اساس آخرین تصمیمات به عمل آمده توسط موسسه دولتی مالی ـ بیمه ای انتاریو برای ۶ ماهه دوم سال ۲۰۱۲ حق بیمه های اتومبیل ثابت خواهد ماند و فقط بعضی از شرکت های بیمه که نسبت حق بیمه های دریافتی به خسارات پرداختی شان منفی بوده است قادرند ۰.۰۵ درصد افزایش دهند ولی برای بقیه بازار این درصد  تغییری نمی کند. این تصمیم بعد از این واقعیت گرفته شد که در ۶ ماهه اول سال ۲۰۱۲ رقمی حدود ۰.۱۲ درصد افزایش نرخ وجود داشته است.

اگر بخواهیم مقایسه ای بین حق بیمه های دریافتی و خسارات پرداختی در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که در سال ۲۰۰۶ غرامات بدنی حدود۳۰ درصد حق بیمه ها بوده در صورتی که در سال ۲۰۱۰ غرامات بدنی حدود ۵۰ درصد بالغ شده است و همین مطلب باعث شد که تغییرات شاخصی در پوشش بیمه های اتومبیل پیش آید.

آماری را که موسسه ذیربط ارایه کرده نشان از آن دارد که شرکت بیمه اینتکت که حدود ۱۰ درصد بازار بیمه را در دست دارد در ۶ ماهه دوم سال ۲۰۱۲ به میزان ۰.۰۶ درصد حق بیمه هایش را کاهش داده، بعد از او شرکت بیمه آویوا برای حفظ بازار دنباله رو بوده است.

شرکت بیمه آر بی سی با بالاترین رقم افزایش در حق بیمه معادل ۱۲ درصد همه را متحیر کرد و طبیعتا تعداد زیادی از مشتریان خود را از دست داد.

نموداری که اینجا می بینید برای ارایه تصویری از نحوه محاسبه حق بیمه  و نمایانگر تخصیص حق بیمه به پوشش های بیمه ای متفاوت است. با مطالعه آن به این نکته مهم پی می برید که مهمترین بخشی از حق بیمه که پرداخت می کنید به پوشش شخص ثالث و حوادث سرنشین و غرامات بدنی و جانی معطوف می گردد.

ـ اصول رفتاری و اخلاقیMoral Hazard

ـ تخفیف وفاداری برای بیمه گذاران با سابقه خوب Loyalty Discount

ـ موسسه دولتی مالی بیمه ای Financial Service Commission of Ontario

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com