شماره ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸

اشاره:

این نوشته به سرویس های تحصیلی در کشور کانادا پرداخته و نمونه ای از این کمک ها را مورد بررسی کوتاه قرار داده، امید آنکه بتواند کمک موثری باشد برای کسانی که به آن نیاز دارند.


مهاجر بودن در یک کشور بیگانه کاری است دشوار که به هدف رشد و رفاه بیشتر به آن دست می زنیم.

در این راه دو هدف بزرگ همواره ما را تحت تاثیر قرار میدهد: هدف پیشرفت شخصی و نیز هدف رشد اجتماعی گروهی که از طریق کشور مادر به آن تعلق داریم و در کنار این دو، بدون شک کشور میزبان نیز از طریق داده های مثبت فردی و اجتماعی مهاجرین به غنی بودن و تنوع فرهنگی دست می یابد. رشد فردی ما اغلب از طریق پرداختن به تحصیل و یا آموختن حرفه ای که به آن توجه داریم میسر می شود، اما این پروسه پیشرفت اغلب به آسانی انجام پذیر نیست و وضعیت مهاجر بودن با احساس غربت و تنهایی در ورطه عظیم پیوند فرهنگی ـ اجتماعی همراه است. خوشبختانه مراکز تحصیلی در کشور کانادا مشوق مهاجرانی هستند که اقدام به تحصیل می کنند و از جمله کمک هایی که در این زمینه انجام می شود، کمک به پیشرفت و تکمیل زبان انگلیسی است و به همراه آن یاری رساندن به دانشجو برای پر کردن خلاء موجود در زندگی او به عنوان یک مهاجر.

برای مثال، دانشگاه رایرسون (Ryerson University) در مرکز شهر تورنتو در سالهای اخیر اقدام به ارائه سرویسی در این زمینه نموده که هدفش کمک به موفقیت دانشجویان غیرانگلیسی زبان این دانشگاه است.

دانشجوی غیرکانادایی (در هر سن و موقعیتی) می تواند با تماس با این مرکز که (۱) ELS خوانده می شود، مهارت زبانی خود را در زمینه های مختلف درسی و اجتماعی، تقویت کند. استفاده از اینگونه مراکز بدون شک از بار عظیم مشکلاتی که به عهده دانشجوی مهاجر است می کاهد. از جمله محاسنی که برای مهارت های زبانی بویژه در محیط دانشگاهی وجود دارد، می توان از این موارد نام برد:

ـ کسب اطلاعات لازم در زمینه چگونگی انجام ارتباط آکادمیک بین استاد و شاگرد.

ـ موفقیت در ایجاد ارتباط با دیگر دانشجویان.

ـ چگونگی ارائه درخواست های رسمی در سطح موضوع ها و مسائل مربوط به آموزش.

ـ دستیابی به مهارت و استقلال در زمینه استفاده از منابع گوناگون اطلاعاتی.

ـ کسب اتکا به نفس در انجام کارهای درسی(۲)

و نهایتاً دستیابی به خودیاری و استقلال لازم برای کسب فردیتی که از محیط علمی دانشگاه، بیشترین استفاده لازم را برای رسیدن به هدفهای شخصی و اجتماعی (۳) می کند.


پانویس ها:

۱ـ English Language Support برای تماس با این مرکز به سایت www.Ryerson.ca/els مراجعه شود.

۲ـ دانشجویان خارجی که در سالهای بالای تحصیلی هستند به صورت معلمان موقت برای این مرکز کار می کنند.

۳ـ شهروندان ارشد (ایرانی ـ کانادایی) اغلب به عنوان داوطلب (Volunteer) در این مرکز به دانشجویان کمک می کنند.