با نزدیک شدن دوره هر چندکوتاه تعطیلات، تعدادی در ذهن برنامه ای برای دور شدن از سرما دارند. شما از کدام دسته هستید؟ فرصتی برای سفر دارید؟ اگر این چنین است می توانیم بگوییم مقاله امروز ما قطعاً می تواند کمک خوبی باشد در یادآوری آنچه لازم است به همراه داشته باشید. احتمالا مانند همه افراد، سخت گرفتارید و تا روز سفر باید خیلی چیزها را مرتب کنید. در همین رابطه از برخی از کسانی که عازم سفر بودند سئوالاتی کردیم تا بدانیم در

این روزها برای سفرشان چه کارهایی را در  اولویت قرار می دهند. پاسخ ها به ترتیب تعداد اهمیت اینگونه بود: تا روز آخر سر کار می روم بنابر این متاسفانه وقت زیادی برای خرید ندارم لباس هایی برای دوران سفر می خرم – ترجیح می دهم روز آخر با آرایشگرم قرار داشته باشم – دوست دارم ظاهرم خیلی خوب به نظر برسد چرا که بعد از مدتها به یک سفر می روم.

در برابر این سئوال که فکر می کنید چه اتفاق غیر منتظره ای در سفر برایتان پیش بیاید به این پاسخ ها رسیدیم: آنقدر سفرم کوتاه است که به اتفاق نمی رسد ـ اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد همه جا می افتد ما به امید خدا می رویم و همه چیز را به او می سپاریم ـ اگر از ابتدای سفر به اتفاق فکر کنیم ممکن است همه چیز بد پیش برود لطفا این حرف ها را مطرح نکنید ـ بالاخره یک کاری می کنیم.

اگر قرار است به سفری برویم بهتر است به جیبمان نگاهی بینداریم. آیا آنقدر پول داریم که در صورت گم شدن چمدان بتوانیم محتویاتش را جبران کنیم؟ آیا آنقدر توانمندیم که بتوانیم در صورت نیاز به بیمارستان، پزشک و هرگونه کمک های درمانی، بدون نگرانی آنها را پرداخت کنیم؟ آیا آنقدر نقدینه در حساب های بانکی ما هست که بتواند حوادث پیش بینی نشده سفرمان را در مکانی خارج از انتاریو که کارت تامین اجتماعی معنایی ندارد پرداخت نماید؟

کوتاهی یا بلندی یک سفر با سپردن جسم انسانی به بال های تقدیر به تنهایی ارتباطی بی ربط به واقعیت رویدادهای غیر قابل کنترل دارد. هرگز نمی توان بنا به حدسیات و فرضیات شخصی از کلمه سلامت، خود را در زاویه ای ببینیم که به آن خدشه بیماری وارد نخواهد شد. من و شما در منتهای سلامتی می توانیم بسیار بیمار باشیم. من و شما در اوج امنیت می توانیم به انتهای ناچاری و درماندگی برسیم و این متاسفانه از قبل، پیش درآمدی تا به امروز برای کسی نداشته است. اگر عازم سفر هستید و این به معنای خارج شدن حتی کوتاه مدت شما از استان انتاریو است بدون بیمه مسافرتی چمدانتان را بسته شده تلقی نکنید. سال گذشته در میان دوستانمان شاهد ماجرای تلخی بودیم که با جوان بودن مادری مسافر از ایران آغاز شد. سلامتی به همراه کوتاهی دوران سفر وی دلایلی برای نگرفتن بیمه از سوی فرزند میزبان، فرض گشته و طبعا سکته ناگهانی این زن جوان بدون هیچ پیشینه پزشکی، شوک بزرگی برای این خانواده مهاجر به همراه داشت، چرا که در این کشور هزینه هایی مانند بیمارستان و اتاق مراقبت های ویژه ، رقمی است سرسام آور.

اگر به سفر می رویم و یا اگر میزبانیم هرگز روزهای خوشمان را با بی احتیاطی و بی دقتی، به زمانی برای افسوس تبدیل نکنیم.

 

*محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو رسمی انجمن Advocis به شماره ثبت: ۲۰۶۵۸۱۷ مشاورین متخصص بیمه و امور مالی کانادا است.

www.insufin.ca

www.youtube.com/ sherkatbime