اظهارات محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران درباره اسرائیل منجر به خروج نمایندگان برخی از کشورهای غربی از محل سخنرانی شد.

شهروند ۱۲۲۶  پنجشنبه  ۲۳ اپریل  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: اظهارات محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران درباره اسرائیل منجر به خروج نمایندگان برخی از کشورهای غربی از محل سخنرانی شد.

احمدی نژاد برای سخنرانی در دومین نشست ضد نژادپرستی سازمان ملل موسوم به دوربان دو به ژنو سفر کرده است.

سخنرانی رئیس جمهوری ایران در ابتدا با اخلال روبرو شد. سه نفر که کلاه گیس به سر داشتند و لباس دلقک ها را به تن داشتند، سخنرانی احمدی نژاد را با سر دادن "نژادپرست، نژادپرست" مختل کردند، اما نیروهای امنیتی بلافاصله آنها را از محل نشست به بیرون هدایت کرد.

احمدی نژاد در سخنان خود به اسرائیل حمله کرد و آن را یک دولت نژادپرست خواند که فلسطین را اشغال کرده است. احمدی نژاد در سخنان خود درباره اسرائیل گفت: "به بهانه هولوکاست با تجاوز، ملتی را آواره و عده‌ای را از آمریکا و اروپا و سایر کشورها به آن سرزمین منتقل کرده و حکومت جعلی برپا کردند و در واقع به بهانه جبران صدمات نژادپرستی در اروپا، خشن ترین نژادپرستان را در نقطه‌ای دیگر یعنی فلسطین حاکم کردند."

به دنبال بیان این سخنان بود که دیپلمات های غربی محل نشست را ترک کردند.

رئیس جمهوری ایران همچنین به شورای امنیت سازمان ملل حمله کرد و خواهان اصلاح در این نهاد شد. او به نقش شورای امنیت در تاسیس اسرائیل اشاره کرد و گفت که این شورا طی شصت سال گذشته از اسرائیل که او آن را رژیم غاصب خواند، حمایت کرده است.

احمدی نژاد در ادامه خواهان تغییر فوری در ساختار شورای امنیت و حذف امتیاز تبعیض ‌آمیز حق وتو و تغییر نظام مالی و پولی جهان شد.

فرانسه سخنان احمدی نژاد در این نشست را محکوم کرده و آن را "سخنرانی آکنده از نفرت" خوانده است. رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه ای خواهان واکنش اتحادیه اروپا به این سخنرانی شده است. دفتر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز سخنان احمدی نژاد را "نامناسب" خوانده است.

رئیس جمهوری ایران در سخنان خود به آمریکا و اروپا نیز حمله کرد و گفت این کشورها همراه با اسرائیل، دنیا را بی ثبات کرده اند.

اگرچه برخی از دیپلمات های شرکت کننده در اعتراض به سخنان احمدی نژاد، محل نشست را ترک کردند، اما سخنان او در مقاطعی با تشویق گروهی از شرکت کنندگان مواجه شد.

نشست دوربان دو پیش از آغاز از سوی آمریکا، اسرائیل و چند کشور غربی دیگر تحریم شده بود.


 

استقبال از تغییر سیاست آمریکا


 

از طرفی احمدی نژاد در نشست مطبوعاتی که پس از سخنرانی جنجالی او برگزار شد، از تغییر در سیاست آمریکا در قبال ایران استقبال کرد، اما افزود که او منتظر تغییرات عملی از سوی آمریکا است.

رئیس جمهوری ایران از گفت و گو بر پایه احترام متقابل استقبال کرده است.

آمریکا می گوید خواهان پایان یافتن تنش با ایران است و از بهبود روابط استقبال می کند.