کانون مدافعان حقوق بشر در سومین اقدام ملی خود، با طرح فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان»، توقف اعدام کودکان را خواستار شد.  


شهروند ۱۲۲۶  پنجشنبه  ۲۳ اپریل  ۲۰۰۹


 

گویا نیوز: کانون مدافعان حقوق بشر در سومین اقدام ملی خود، با طرح فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان»، توقف اعدام کودکان را خواستار شد. تأسیس «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در مرداد ۱۳۸۶ و «شورای ملی صلح» در آبان ۱۳۸۶ به ابتکار و پیشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» دو اقدام ملی پیشین این سازمان مردم نهاد بود. به این ترتیب کانون مدافعان حقوق بشر در این اقدام نیز همچون گذشته، توجه صاحب نظران را به نکته دیگری جلب و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه کرد. این سازمان مردم نهاد همچنین در فراخوان خود با تأکید بر آموزه های دینی از مدیران قضایی، اجرایی و قانونگزاران درخواست کرده که در صیانت حیات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. به این ترتیب طرح «اعدام بس کودکان» از تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ فعال می شود. در متن فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر آمده است:

…بسیاری از کشورهای جهان با امضای پیمان نامه های جهانی، خود را ملزم به رعایت حفظ حق حیات برای کودکان زیر ۱۸ سال کرده اند. این کشورها تضمین کرده اند که افرادی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، حکم اعدام دریافت نکنند.

آمار نشان از این دارد که از سال ۱۳۸۶ خورشیدی ( ۲۰۰۵ میلادی) تنها پنج کشور در جهان، اعدام کننده نوجوانان هستند. این نوجوانان یا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دریافت کرده و این حکم برایشان در همان نوجوانی اجرا شده است و یا در انتظار مرگ تا رسیدن به ۱۸ سالگی نشسته اند و پس از آن حکم اعدام برایشان اجرا شده است.

متاسفانه در یک دهه گذشته کشور ما، ایران، در صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال جزء کشورهای پیشرو بوده است.

لازم به ذکر است که دولت ایران متعهد به اجرای مفاد دو میثاق بین المللی (حقوق مدنی- سیاسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی) و همچنین کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زیر ۱۸ سال تاکید شده است.

این فراخوان که توسط کانون مدافعان حقوق بشر تهیه شده، به مقام های کشور ایران ارسال شده و انتشار همگانی نیز می یابد.

بنابراین از تمام صاحب نظران فقهی و حقوقی و فعالان اجتماعی و فرهنگی می خواهیم تا ما را در فراخوان «اعدام بس کودکان» یاری کنند.